Přesto, že učňovské školství nabízí atraktivní obory, zájem mezi mládeží je malý

Nedostatek kvalitních řemeslníků je u nás dlouhodobým problémem. Jejich úbytek, ať už odchodem do důchodu nebo za prací v zahraničí je větší, než stačí vyprodukovat naše učňovské školství.

  • Foto

    soubosonohy.cz

Zájem o studium některých učňovských oborů mezi dětmi je totiž menší, než by bylo potřeba. Řemeslo má zlaté dno, zlaté české ručičky a spousta podobných rčení byla v minulosti užívána v souvislosti s prací proslulých českých řemeslníků. Ty doby jsou však již dávno pryč. V současnoti jsou totiž učební obory a řemesla v plánování profesní kariéry popelkou. 

“Sice je zájem o některé obory, ať už je to kadeřnice, o kuchaře i číšníky. Tam ale je problém že ne všichni ví, do čeho jdou a to studium opouští v průběhu vzdělávání," říká Jana Marková, ředitelka Střední školy potravinářské a služeb Charbulova. " Na druhé straně nezájem a málo uchazečů je zejména o obory řezník, pekař a výrobce textilií.”

Například řezníků je nedostatek i přesto, že platy  v tomto konkrétním oboru jsou na velice dobré úrovni. Zájemce však odrazuje nejspíš namáhavost této práce. Ještě horší situace, co se týče zájmu o učení, je v oborech, jako je například zedník, instalatér,pokrývač nebo kominík. Na poslední dva obory se pro letošní školní rok přihlásili jen dva zájemci a tyto obory nebyly pro letošní ročník na Střední škole stavebních řemesel v Bosonohách vůbec otevřeny. Miloslav Knapil zástupce ředitele bosonožské školy má ale i optimističtější zprávu:  “Co se týká ostatních stavebních oborů, jako je třeba zedník, instalatér, mechanik plynových zařízení, truhlář, strojní zámečník a podobně, tak v těchto oborech jsme letos měli větší počet zájemců oproti loňskému roku.” 

Na školách se snaží spolupracovat s firmami, které nedostatek řemeslníků pociťují v praxi nejvíce. “Tyto firmy, protože si uvědomují, jaký je nedostatek pracovníků v těchto oborech, tak nabízí našim žákům od prvního ročníku stipendia ve výši až 4 a půl tisíce korun,” říká Knapil.

I ředitelka Marková podobnou praxi potvrzuje: “Spolupracujeme s celou řadou zaměstnavatelů a bojujeme o to, aby ti naši absolventi zůstali a pracovali v oboru.”

Vyučit se řemeslu znamenalo v minulosti ten nejlepší vklad do budoucnosti. I dnes je pro ty, kteří se rozhodnou pro některý učňovský obor uplatnění na trhu práce vysoké. 

“Pokud se týká cukrářů, pekařů, kuchařů, číšníků, řezníků, výrobců textilií, tak tam ta uplatnitelnost je. Kdo se chce tomu oboru věnovat, tak zcela jistě si odpovídající pracovní místo najde,”říká ředitelka Marková. A Miloslav Knapil dodává: “Ten, kdo jde na řemeslo, má v současné době perspektivu zaměstnání, má jisté uplatnění na trhu práce a troufnu si říct, že ať už je to stavební nebo strojírenské řemeslo,nebo jakékoliv jiné, tak je i v současné době, ale hlavně do budoucna bude velice dobře placené.”

Pro rodiče, které řeší u svých dětí profesní budoucnost, by tedy učňovské obory rozhodně neměly být až tou poslední uvažovanou možností.