Pokud mají být města v budoucnosti příjemná pro život, a naplňovat tak obecnou definici „smart city“, musejí se především přizpůsobit dopadům klimatické změny. Její dopady vnímají jako zásadní výzvu jak ministr životního prostředí Petr Hladík, tak bioklimatolog Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe. Řekli to  při zahájení brněnského veletrhu Urbis. Jde především o adaptaci, která zmírní horko a sucho.

Dopady oteplování jsou totiž ve městech pro obyvatele mnohem citelnější než na venkově. Při různých měřeních se ukazuje, že nezastíněné plochy, ať už jde o střechy průmyslových hal či o vyasfaltované plochy, se mohou v tropických dnech ohřívat až k 70 stupňům Celsia, přičemž tropických dnů přibývá a přibývat bude, uvedl na základě dlouhodobého klimatického modelování Žalud. Teplota vzduchu v takových místech se může pohybovat okolo 40 stupňů. „Kdybych měl správcům měst poradit, co lze udělat rychle s velkým účinkem, bylo by to oslovení arboristické firmy, která se postará o to, aby stromy ve městě úspěšně přežívaly,“ řekl Žalud. Právě na správných místech vysazená zeleň činí pobyt ve městě v letních měsících snesitelnějším.

Hladík zmínil i lepší právní ochranu městské zeleně

Uvedl také, že stejně jako v jihoevropských státech bude potřeba zastínění prostoru ulic. „Abychom se v něm vůbec mohli od června do září pohybovat. Není to jen o adaptaci, ale o přežití člověka vůbec,“ řekl v narážce na fakt, že tropické teploty, případně teploty okolo 40 stupňů už jsou v některých případech i život ohrožující.

Zmínil ale to, že je také potřeba adaptovat i budovy, ať staré či nové, a to tak, aby v zimě nepouštěly teplo ven a v létě dovnitř. „A musíme stavět nové budovy tak, aby jejich energetická bilance byla pozitivní, nebo alespoň nulová,“ uvedl Hladík.

Aby lidé změny přijímali, je potřeba k nim „mluvit jejich jazykem“, poznamenal Michal Svoboda ze Sdružení místních samospráv

„Nelze s nimi komunikovat jako s politiky či s akademickým prostředím a musí v tom najít výhodu pro sebe. Že něco pomůže planetě, je moc nezajímá,“ míní Svoboda.