Průměrná hrubá mzda na jihu Moravy dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku 43.037 korun, meziročně vzrostla o 2934 korun, což přestavuje zvýšení o 7,3 procenta. Poprvé od konce roku 2021 vzrostla průměrná mzda i reálně, tedy po započítání inflace. Zvýšila se o 5,1 procenta, inflace za první čtvrtletí v Česku činila 2,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Reálná mzda kvůli inflaci klesala od posledního čtvrtletí roku 2021, během loňského roku inflace zmírňovala.

Průměrná hrubá měsíční mzda na jihu Moravy byla ve srovnání krajů třetí nejvyšší po Praze a Středočeském kraji, ve srovnání s průměrem České republiky byla o 904 korun nižší. Nominálně rostla mzda v Jihomoravském kraji o 2934 korun. Nominální růst statistici zaznamenali ve všech krajích Česka, na jihu Moravy byl růst čtvrtý nejvyšší, byl také o za 0,3 procentního bodu vyšší než republikové tempo růstu.

Průměrná mzda se vypočítává ze všech vyplácených mezd v kraji a přepočítává se na jednoho zaměstnance

Obecně platí, že dvě třetiny pracujících lidí průměru nedosahují. O úrovni mezd více vypovídá takzvaný medián, který ČSÚ v krajích počítá jednou za rok. Jde o údaj očištěný o extrémně vysoké i extrémně nízké mzdy. Za celý rok 2023 byl medián mzdy na jihu Moravy 39.594 korun, a byl o 5722 korun nižší než průměrná mzda v kraji.

Nominálně mzdy v kraji rostly v letošním prvním čtvrtletí o 7,3 procenta, po dvou letech se zvýšily i reálně, lidé si tedy za výplatu mohli koupit více, protože mzdy rostly rychleji než inflace

Zatímco v posledním čtvrtletí roku 2022 rostly spotřebitelské ceny v Česku o 15,7 procenta, v letošním prvním kvartálu inflace klesla na 2,1 procenta. Reálná mzda tak na jihu Moravy rostla o 5,1 procenta, v celém Česku to bylo 4,8 procenta.

Počet zaměstnanců v Jihomoravském kraji, který byl v prvním čtvrtletí 468.600, byl mezi kraji druhý nejvyšší, meziročně se o 2400 zaměstnanců zvýšil, což představuje meziroční nárůst o 0,5 procenta. Objem vyplacených mezd v kraji meziročně vzrostl o 7,9 procenta.