Nedůvěra v očkování se projevuje nejen v souvislosti s dalšími vlnami onemocnění COVID-19., ale i u pandemie tzv. opičích neštovic, a to dokonce mezi zdravotníky. Podle výzkumu vědců Národního institutu SYRI by se vakcínou proti této nemoci nechalo naočkovat jen 8,8 procenta z dotázaného souboru českých zdravotníků. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí Národního institutu SYRI Filip Vrána.

Zdravotníci prý využívají informace o infekčních nemocech zejména ze zpravodajských portálů a sociálních sítí, nikoliv z vědeckých časopisů.  Vědci SYRI proto státu doporučují investovat do cílených vzdělávacích kampaní

První případ opičích neštovic v České republice odborníci potvrdli v květnu 2022

Nemoc se nově jmenuje Mpox. Jde o poměrně mírné infekční onemocnění, které se letos se prudce rozšířilo po celém světě. Zachyceny byly desetitisíce případů nákazy. Vědci sondovali zájem o očkování na souboru 341 zdravotníků. „Naše studie odhalila několik alarmujících zjištění o úrovni znalostí souvisejících s nemocí Mpox a její výsledky navíc poukazují na váhavost vůči očkování mezi českými zdravotnickými pracovníky,“ uvedla za Národní institut SYRI Andrea Pokorná.

Pouze 8,8 % zdravotníků z oslovených 341 souhlasilo s očkováním

Dalších 44,9 % ho odmítlo a 46,3 % váhalo. Zatímco digitální zpravodajské portály (47,5 %) a sociální média (25,8 %) patřily mezi nejčastěji uváděné zdroje informací o nemoci Mpox, nejméně běžnými zdroji byly vědecké časopisy (5,6 %), zbytek patřil ještě dalším méně významným zdrojům.

„Studie odhalila nesrovnalosti mezi subjektivně vnímanými znalostmi účastníků a faktickými znalostmi, což poukazuje na neznalosti zdravotníků, a to je samozřejmě velký problém vzhledem k faktu, že zdravotničtí pracovníci by měli být zdrojem informací pro laickou veřejnost a měli by zvyšovat jejich zdravotní gramotnost,“ uvedla Pokorná.

Státu tým vědců doporučuje investovat do specializovaných vzdělávacích kampaní

Ty by se měly zabývat nedostatky ve znalostech zdravotníků, pokud jde o dostupnost účinných vakcín a léčby opičích neštovic. Obdobné studie byly provedeny právě i u očkování proti COVID-19 a výsledky odhalily rovněž alarmující neznalost, a to jak u odborné zdravotnické, tak laické veřejnosti.

Váhavost českých zdravotníků v případě očkování proti opičím neštovicím poukazuje na zásadní problém, který nedávno zmínil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Nedůvěra v očkování může podle ministra vést k návratu některých vážných nemocí. V některých zemích EU je proočkovanost pod 70 procent, v Česku zatím kolem 95 procent, ale u některých nemocí klesá.

 Cesta ke zvýšení důvěry bude zejména po epidemii COVID-19.dlouhá a nebude jednoduchá

„Některé nemoci úplně nezmizely. My jsme je jen očkováním dostali pod kontrolu. Pokud přestane vysoký zájem o povinné očkování u dětí, může se problém vrátit s velkou silou,“ uvedl ministr Válek v listopadu 2022 u příležitosti mezinárodní odborné konference na téma vakcinací pořádané v rámci českého předsednictví Radě EU.

Vědci Národního institutu SYRI chtějí do budoucna zkoumat důvody váhavosti související s očkováním i v obecné tzv. „laické“ populaci. Zaměří se i na zdroje potenciálních dezinformací, které v této souvislosti kolují a množily se zejména v době pandemie COVID-19.