Vlakové nádraží v Brně-Králově Poli projde v letech 2023–2024 rekonstrukcí, kterou zajišťuje Správa železnic. Ve stejném termínu plánuje město proražení podchodu pod železniční stanicí směrem k ulici Myslínova.

Více než 70 let stará a pro dnešní potřeby nevyhovující nádražní budova se zbourá a místo ní vznikne nový dvoupodlažní bezbariérový objekt se službami a zázemím pro cestující.

Dojde i ke kompletní výměně kolejiště, vybudování nových zastřešených nástupišť s bezbariérovým přístupem, informačního a orientačního systému i zabezpečovacího zařízení.

Součástí investiční akce je také rekonstrukce první koleje v celém úseku z Brna-Maloměřic až do Kuřimi. Cílem je zkrácení jízdní doby tranzitních spojů v úseku Maloměřice – Královo Pole, zlepšení komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti. Po dobu výstavby nové výpravní budovy bude zázemí pro cestující zajištěno pomocí mobilních kontejnerů.

Vzhledem k nutné koordinaci prací došlo k dohodě, že všechny práce provede Správa železnic a Brno uhradí náklady spojené se svým záměrem. Smlouvu o spolupráci na konci května schválili radní.

„Pro co nejrychlejší a nejkvalitnější provedení rekonstrukce nádraží v Králově Poli včetně našeho záměru vybudování pohodlné, rychlé a bezpečné cesty pro pěší od Myslínovy ulice je nezbytné, aby vše probíhalo v úzké koordinaci bez nežádoucích časových prodlev. Schválené řešení, že Správa železnic jako hlavní investor zajistí prodloužení podchodu a město uhradí náklady s tím spojené, je vlastně jediné možné,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Podle ní se díky tomuto postupu navíc řeší problémy se společnou technickou infrastrukturou nebo s uplatňováním reklamací vůči dodavatelům.

Rekonstrukce nádraží by měla odstartovat v lednu příštího roku. Vše má být hotovo do konce roku 2024. Kompletní stavba úseku od Brna-Maloměřice až Kuřim by měla stát okolo 2,8 miliardy korun.

„Předpokládané náklady města Brna na prodloužení podchodu, jeho osvětlení a zastřešení výstupu z něj jsou vyčísleny na 17 a půl milionu korun, definitivní částka bude samozřejmě známa až po výběru zhotovitele. Kromě toho město plánuje navazující lávku přes Ponávku do ulice Myslínova, což je samostatná stavba, avšak se stejným termínem dokončení,“ doplnila Vaňková.