Podnik chce, aby si zaměstnanci měli kde popovídat o osobních starostech, řešit následky dopravní nehody nebo zajít na masáž. Cílem je spokojený zaměstnanec v soukromí i v práci. Vedle těchto služeb budou v nových prostorách na Mendlově náměstí probíhat vstupní psychologická vyšetření řidičů a také rehabilitační programy pro problémové řidiče, které nařizuje soud nebo probační a mediační služba.

 „Rozšiřování péče o zaměstnance je dlouhodobým cílem, který se nám postupně daří dílčími kroky naplňovat. Můžu zmínit program modernizace sociálních zařízení pro řidiče, do kterého jsme od roku 2018 investovali více než 20 miliónů korun, pořízení sportovně-rekreačního areálu, který mohou zaměstnanci za zvýhodněných podmínek s rodinami využít a řadu dalších. Nové centrum psychologických a rehabilitačních služeb UNITY nás posouvá zase o krok dál,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Nové centrum psychologických služeb a rehabilitace UNITY nabídne komplexní péči o zaměstnance. Stejně jako doposud budou psycholožky DPMB provádět vstupní dopravně – psychologická vyšetření na nejmodernější dostupné technice a přednášky pro řidiče. V poslední době roste zájem o individuální konzultace. „Před rokem to bylo jedno dvě měsíčně, dnes máme i šest sezení týdně. S klienty řešíme nejen pracovní záležitosti, jako je třeba vyrovnání se s nehodou a s tím spojené obavy s návratem do řidičského křesla, ale i obtížné rodinné situace, vztahové problémy a podobně. Práci a osobní život nelze oddělit, chceme, aby se člověk cítil dobře komplexně,“ vysvětlila vedoucí centra UNITY, psycholožka Eva Jurčáková.

Rehabilitační programy pro řidiče, kteří se dopustili vážného trestného činu nebo se jejich prohřešky opakují, může nařídit jako součást trestu soud již nyní. Od roku 2023 budou rehabilitační programy pro problémovou skupinu řidičů povinné. DPMB je aktuálně jedním z pracovišť, které tyto programy bude vést. „Cílem práce s klientem je v tomto případě definovat spouštěče problémového chování a pracovat na změně postoje klienta. Program je zaměřený na sebereflexi, zvýšení sociální zodpovědnosti a budování osobní strategie, jak se v budoucnosti rizikovému chování na silnici vyhnout. Programy úspěšně probíhají u našich sousedů v Rakousku i na Slovensku,“ dodala Jurčáková.

Centrum bude sloužit také jako šklící centrum a  chce se zaměřit hlavně na témata zvládání agresivity a komunikace. „Ve městě se kumuluje stres a naši řidiči často musí zvládat velmi náročné situace, a to nejen na silnici. Je potřeba zvýšit povědomí o tom, jak pracovat s vlastní agresivitou a ukázat řidičům možnosti, které nabízí relaxační techniky,“ uvedla Jurčáková.

Vedle psychologických služeb nové centrum nabízí zaměstnancům DPMB i možnost masáží. Do budoucna uvažuje podnik i o službách fyzioterapeuta. Součástí týmu centra UNITY jsou aktuálně dvě psycholožky, masérka a asistentka, od září je posílí další psycholožka. Volné termíny psychologických konzultací nebo masáží bude DPMB nabízet i veřejnosti.