Říha: V Brně se toho moc nepovedlo

Brněnské komunisty povede do podzimních komunálních voleb Martin Říha. Dříve pracoval jako stavební technik a později jako vykonavatel soudního exekutora. Nyní je předsedou brněnské organizace KSČM.

  • Foto

    archiv Martina Říhy

–          Jak byste hodnotil končící koalici, co se povedlo a co nikoliv?

            Jak jsem sdělil v debatě, moc se toho nepovedlo. Chaos v dopravě, nejsou nové byty, rezidentní parkování má mouchy, chybí parkoviště P+R, která se nevybudovala prakticky žádná. U Janáčkova kulturního centra je na obzoru velký problém, parkovací dům nebude fungovat a ještě přijdeme o záruku.         Přípravy veřejných zakázek jsou neodborně připraveny a generují vícepráce! Jako příklady mohu uvést kino Art nebo rekonstrukce Janáčkova divadla.  Za klad považujeme odkup BVV. A po mnoha letech se rozhodlo o poloze nádraží.

–          S jakým cílem jdete do nadcházejících voleb, případně co považujete za dobrý výsledek?

            Lepší než v minulých volbách.

–          Volební programy kandidujících stran v Brně se nijak zásadně neliší, naopak se poměrně shodují v mnoha bodech a plánech. Po jakém resortu byste v případě úspěchu sáhli na magistrátu, co je pro vás prioritní?

            Nebudeme předjímat výsledek voleb. A priority máme stanoveny ve volebním programu.

–          Vaše základní čtyři programové body, jaké by to byly, případně v jakém časovém horizontu?

            Doprava, sociální oblast, Územní plán, výstavba bytů.

            –          Jaké téma, či bod programu jiné politické strany, by byl důvodem toho, že byste nebyli ochotni s danou stranou zasednout v zastupitelstvu?

Pro rozvoj města a dobrých životních podmínek jsme ochotni spolupracovat se všemi a samozřejmě jsou pro nás témata, která nelze akceptovat, a to je přepisování a výklad dějin, např. spolupráce s „landsmanšaftem“.

–          Brno má územní plán z roku 1994 a nový zatím v nedohlednu, kdo nese odpovědnost a co se pro ten nový dá obratem udělat?

            Nastoupili jsme cestu, kdy všechny strany a hnutí chtějí nový plán do roku 2022. Pracují na něm noví             odborníci. Schválili jsme pokyny, což byl základní předpoklad. Celý proces musí být konzultován s veřejností, ale i odborníky. Pak dojdeme k hladkému průběhu schválení nového ÚP.

 

–          Doprava je téměř stěžejním bodem všech politických stran, které kandidují v podzimních komunálních volbách. Jak konkrétně chcete tento palčivý problém řešit (koordinace oprav a staveb, zácpy, objížďky,atd)?

Koordinaci staveb svěřit Brněnským komunikacím a v rámci koncernu toto zajistit. Kdo jiný než Brněnské komunikace by tuto činnost měl dělat? Víme, že 67 % komunikací je ve špatném stavu. Je třeba dohnat ztrátu za období 30 let stagnace, ale uvážlivým plánováním oprav toto napravit.

–          Váš recept na bezdomovectví v Brně? Přijmout migranty do Brna nebo nepřijmout?

Bezdomovectví je velký problém a je potřeba řešit i na úrovni legislativy. Není mnoho prostředků, jak takového člověka donutit k přijmutí pomoci. Tito lidé trpí různými druhy závislosti a bez její ústavní léčby je problém téměř neřešitelný. Odpověď není jednoduchá, je na širší debatu a potřebovala by širší prostor.

To je záležitost zahraniční politiky státu. A není to otázka pro politika, ale pro občany, zda toto chtějí.

–          Která politická strana je vám programově nejblíže a kde vidíte, že byste se dokázali dohodnout?

Jednoznačně strany, které mají velký průnik programových bodů. V našem případě je to SPO Zemanovci, kteří nám dali podporu v komunálních volbách v Brně. Jsme připraveni jednat se všemi demokratickými subjekty, které o to budou stát.