S obchvatem brněnského Žebětína vzniknou i nové cyklopruhy

Východní obchvat Žebětína povede od křížku u odbočky z ul. Kohoutovické k chatám po křižovatku ulic Hostislavova a Chrpová.

  • Foto

    redakce (ilustrační)

Momentálně se již zpracovává projektová dokumentace, s tím, že s rozšířením projektu o cyklopruhy a chodníky souhlasilo i vedení města Brna. Obchvat bude řešit dopravní zatížení Žebětína, které po stavbě sídliště Kamechy výrazně narostlo.

„Chceme, aby doprava v těchto místech byla bezpečná jak pro řidiče, tak i pro cyklisty a pěší. Směrem k Žebětínu bude kolem obchvatu realizováno odvodnění a budou zde také vysázeny nové stromy, které pomohou s odhlučněním,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Stavba obchvatu byla už dříve hlasováním rady zařazena do závazného plánu investic. Následná realizace bude zahrnovat vybudování komunikace s cyklopruhy a chodníkem, most přes Žebětínský potok a v prostoru okružní křižovatky chodník a odbočku pro pokračování 2. etapy obchvatu, která je zanesena v územním plánu, včetně opatření proti hluku. Dále potřebné terénní úpravy a přeložky inženýrských sítí. Pro budoucí připojení rozvojové plochy Žebětína bude vybudována odbočka do tohoto území. Okružní křižovatka bude osvětlena veřejným osvětlením.

Východní obchvat Žebětína je důležitý hlavně kvůli nové zástavbě na Kamechách. „Rozšířením projektu se prodlužuje termín jeho zpracování o 80 dní, budeme mít ale precizní a funkční podklad a všem obyvatelům Žebětína se výrazně uleví,“doplnil starosta Žebětína Vít Beran. Stavba pak přijde asi na 100 mil. korun.Konkrétní číslo ale bude zřejmé až po dokončení projektové dokumentace.