Kukavozy firmy SAKO Brno za bioodpadem najely 27 tisíc kilometrů a stávající hnědé popelnice vysypaly hned 44tisíckrát. Z bilance pilotního projektu sběru bioodpadu v Brně také vyplývá, že roční průměrná míra znečištění nádob nepřesahuje 7 procent, což je nad očekávání dobrý výsledek. 

První popelnice na biologicky rozložitelný odpad z kuchyně se objevily loni v dubnu v Brně-Slatině. Na svoz je vyčleněna jedna posádka, která postupně sváží celé město.

„Za bioodpadem denně najede každý pracovní den okolo 100 kilometrů, vysype 170 nádob o obsahu 240 litrů a do Centrální kompostárny dodá od tří do šesti tun bioodpadu z domácností. Nejvíce se ho do kompostárny svezlo v září – 136 tun, nejméně během ledna – 75 tun. Za letošní duben to bylo 91 tun,“ vypočítal mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek.

Náměstka primátorky Petra Hladíka (KDU-ČSL) těší, že velký zájem Brňanů o třídění kuchyňského bioodpadu neustává. „Evidovali jsme četné žádosti o rozmístění dalších nádob na bioodpad na dalších místech v Brně. Proto jsme již zahájili další etapu rozvozu nádob na bioodpad. Nově tak vznikne dalších 33 stanovišť, u stovky dalších míst počet nádob navyšujeme,“ upřesnil zpravodajskému portálu BRŇAN Petr Hladík.

Celkem tak v Brně bude 1012 hnědých popelnic na téměř 900 stanovištích. Hladík také upozornil, že další razantní nárůst počtu biopopelnic město čeká do čtyř let, kdy by měla začít fungovat metropolitní bioplynová stanice. „Počítáme s tím, že počty nádob na bioodpad by ze současné necelé tisícovky vzrostly až na čtyři tisíce kusů a uvažujeme také o nabídce hnědých popelnic pro majitele rodinných i bytových domů,“ řekl primátorčin náměstek.

Podle předsedy představenstva společnosti SAKO Brno Filipa Ledera (KDU-ČSL) však v zimě mírně narostl podíl znečištěného obsahu nádob na celkovém svozu. „V zimním období se průměrná míra znečištění navýšila na 11 procent, což zvedalo náklady na sběr bioodpadu. Odpad se na kompostárně musí vysypávat rovnoměrně do dlouhých řad z důvodu snazšího přístupu k vyčištění nežádoucích materiálů. Proces sběru bioodpadu to pochopitelně zdržuje a prodražuje,“ upozornil předseda představenstva městské odpadové firmy.

Přes zimu se objevilo zejména vyšší množství plechovek, plastů a skla. „Stále častou chybou, která se opakuje, je vhození bioodpadu spolu s novinami, či igelitovým sáčkem,“ dodal Leder.

V březnu se nadlimitní míra znečištění objevila z 23 pracovních dnů 19krát, v minulém měsíci již pouze 11krát. „Chceme, aby zejména podíl plastových obalů, ale i ostatních nežádoucích příměsí byl co nejmenší. Připomínám, že hnědé popelnice jsou určeny výhradně pro kuchyňské zbytky potravin rostlinného původu. Bioodpad sbíráme proto, aby z něho vznikl kvalitní kompost, využitelný třeba při péči o zeleň města,“ uzavřel Leder.