V brněnské spalovně komunálního odpadu úspěšně vyzkoušeli funkčnost ostrovního provozu svého areálu. Cílem bylo prověřit, zda SAKO Brno umí v případě takzvaného blackoutu udržet výrobu elektrické energie a současně zajistit dodávky tepla pro obyvatele moravské metropole. O testu, který se uskutečnil v březnu, nyní v tiskové zprávě informoval mluvčí městské svozové a energetické firmy Michal Kačírek.

Jsou energeticky soběstační

„Potvrdilo se nám, že v případě totálního výpadku elektrické energie velmi rychle přejdeme k pokrytí vlastní energetické soběstačnosti, což nám umožní pokračovat v systému zpracování odpadů a zásobování energií dalších subjektů,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Pavel Urubek. Zdůraznil, že i v případě výpadku dodávek elektřiny zůstane zařízení SAKO Brno plně funkční. „Nepřetržité zajišťování našich služeb pro brněnskou metropolitní oblast je pro nás prioritou. Test ostrovního režimu nám dal jistotu, že v případě krizové situace budeme schopni zpracovávat veškerý vyprodukovaný odpad,“ řekl Urubek.

Zkouška funkčnosti ostrovního režimu trvala půl hodiny

Zkouška funkčnosti ostrovního režimu trvala 29 minut, a to během standardního provozu SAKO Brno, tedy při provozu obou spalovenských kotlů, výrobě elektrické energie a dodávkách páry do parovodu centrálního zásobování teplem a horkovodu. Testování se spustilo plánovaným přerušením dodávek elektrické energie a následným odpojením od hlavní distribuční soustavy. Areál SAKO Brno tím přešel do ostrovního režimu, v němž úspěšně setrval po celou dobu zkoušky. Ihned po stabilizaci otáček a napětí dokázal turbogenerátor obnovit exportní výkon. Prověřením funkčnosti ostrovního režimu a exportního výkonu turbogenerátoru byla zkouška ukončena.

Testy budou opakovat včetně dalších simulovaných poruch

„Z našeho pohledu byla zkouška úspěšná. Po odpojení z distribuční sítě jsme udrželi výrobu energie pro vnitřní potřebu našeho areálu a v rekordně krátkém čase jsme byli schopní zpětně se přifázovat k distribuční síti a dodávat do ní námi vyrobenou energii,“ zdůraznil šéf představenstva. Testování připravenosti ostrovního režimu bude podle něj spalovna ve výhledu roku opakovat, a to při testování dalších potenciálních poruchových stavů za účelem co nejlepší připravenosti na možné krizové scénáře.

Spalovna patří ke kritické infrastruktuře města

Společnost SAKO Brno patří k místům kritické infrastruktury veletržního města a Jihomoravského kraje. V součinnosti s dalšími složkami této infrastruktury musí být připravena rychle a efektivně reagovat na neočekávané, či kritické situace. „Testování ostrovního provozu je součástí širší strategie společnosti SAKO Brno k posílení energetické bezpečnosti města,“ dodal Kačírek.