Prvních šest studentů obhájilo na brněnské stavební fakultě bakalářské práce ve virtuální realitě. Návrhy staveb rodinných domů prezentovali pomocí speciálních brýlí a několika propojených zařízení, včetně velkoplošné obrazovky a projektoru. O novince informovala Fakulta stavební Vysokého učení technického (FAST VUT) na svém webu.

Do virtuálního prostředí se připojili i zkoušející

Absolventi popisovali a vysvětlovali zvolený konstrukční systém, materiály, dispoziční a energetická řešení, větrání, vytápění, zařizovací předměty nebo využití konkrétní dispozice stavby. Dva zkoušející se při zkoušce připojili do virtuálního prostředí, kde stavbou společně procházeli a měli prostor na dotazy a doplnění práce podle posudku oponenta.

Virtuální realita má své výhody

Výhoda virtuálního prostředí spočívá v tom, že 3D modely lze ve virtuální realitě rozložit do jednotlivých konstrukčních prvků, vrstev nebo řezů a ukázat detaily i konkrétní řešení. Vše se uskutečňuje v reálném čase a zkušební komise si navíc pomocí QR kódu může kdykoliv otevřít projektovou dokumentaci na svém počítači nebo tabletu.

Inovativní způsob projektování posouvá hranice stavařiny

Projektování s využitím virtuální reality představuje velký posun v navrhování konstrukcí pozemních staveb. „Studenti mohou nyní své návrhy prezentovat s návazností a detailností, která dříve nebyla možná, navíc vše vnímají v reálném měřítku. Virtuální a rozšířená realita umožňuje nejen vizualizaci stavebních konstrukčních řešení, ale také jejich interaktivní prohlídky. Tento inovativní způsob projektování a prezentace posouvá hranice našeho oboru a přináší nové možnosti pro výuku i praxi,“ uvedl Jan Pěnčík z Ústavu pozemního stavitelství.

Ve 3D není prostor pro chybu, říkají studenti

Obhajobě předcházelo několik kol nácviku, kde si studující vyzkoušeli technickou stránku prezentace, trénovali práci s headsety, ovladači pro virtuální realitu i dalšími zařízeními, aby naostro vše běželo bez zádrhelů. Pro studenty tato inovace znamená novou úroveň interakce a porozumění oboru. „Ve 3D není prostor pro chybu, museli jsme kreslit a modelovat pečlivěji, než kdyby to byly klasické tištěné výkresy,“ popsali přípravu a průběh zkoušek studující. S ovládacím rozhraním se někteří z nich teprve seznamovali, ale protože se virtuální prostředí stavebních projektů velmi podobá hernímu, neměli problém se zorientovat.

Budoucnost právě začala

Na Ústavu pozemního stavitelství plánují po úspěchu s bakalářskými projekty pokračovat příští rok také s diplomovými pracemi. „Už brzy se projektování staveb více rozšíří i na cloud. S předpisy a legislativními normami bude pomáhat umělá inteligence, která je bude automaticky hlídat a doplňovat. Informační model budovy, což je přesný digitální otisk objektu, umožní ve virtuálním prostředí úpravy projektu v reálném čase pomocí jednoho kliknutí nebo pohybu rukou,“ uvedl jeden z vedoucích prací David Bečkovský. Zároveň ocenil studenty, kteří se průkopnického záměru zúčastnili.

Trend modernizace práce je nevyhnutelný

Vyučující se shodují, že tento směr modernizace práce ve stavebnictví je nevyhnutelný. Zkvalitní a zrychlí nejen samotné projektování a nutné vstupy souvisejících odborností, ale i proces získávání stavebního povolení nebo prezentaci klientům.