Plošné zdražení tepla kvůli plánovanému zvýšení sazby DPH o dvě procenta zatím jihomoravské teplárny nechystají, v některých městech se ale v budoucnu může na ceně projevit. Vláda plánované zvýšení sazby z deseti na 12 procent oznámila ve čtvrtek jako součást konsolidačního balíčku opatření.

„O tom, že bychom kvůli dvouprocentnímu navýšení DPH zvyšovali cenu tepla, v tuto chvíli neuvažujeme. Nadále vzhledem k situaci na trhu se zemním plynem, který je pro Teplárny Brno primárním palivem, počítáme s dalším postupným zlevňováním ceny tepla,“ uvedla vedoucí kanceláře Tepláren Brno Zuzana Novotná. Brněnské teplárny jsou největší na jihu Moravy, mají více než 100.000 odběratelů tepla, ale nabízejí také prodej elektřiny.

V menších městech by se v budoucnu zvýšení sazby DPH na teplo mohlo na ceně pro zákazníky projevit

„Naším vlastníkem je město a od něj máme jednoznačné zadání. Cílem není generovat zisk, ale dodávat teplo zákazníkům za co nejnižší cenu při zachování vyrovnaného hospodaření. Tím pádem jakékoliv zvýšení daně bude mít dopad i do konečné ceny,“ uvedl ředitel vyškovské firmy Vyteza Michal Koutník.

Jak se cena tepla bude vyvíjet, ale bude z velké části záviset na vývoji ceny zemního plynu

Ten je stále klíčovou surovinou při výrobě tepla. „Pokud by v době zavedení vyšší sazby DPH zůstalo všechno ostatní na úrovni současné doby, pak by se zvýšení na ceně projevilo. Pokud ale bude pokračovat pokles ceny zemního plynu, je možné, že tento pokles zvýšení sazby vyrovná a koncový zákazník jej tak nepocítí,“ řekl ČTK ředitel břeclavské firmy Teplo Břeclav Martin Marták.

Teplo bylo až do ledna 2020 v patnáctiprocentní sazbě DPH, od ledna 2020 pak na ně platila sazba desetiprocentní. Nyní vláda chce snížené sazby DPH sjednotit na 12 procentech.