Termín pro podání cenových nabídek na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně je odložen z dneška na 16. března. Městští radní termín už jednou posunuli, původně měli zájemci podávat nabídku do 24. ledna. Stejně jako tehdy je i nyní důvodem značné množství dotazů uchazečů na zadávací dokumentaci. Nesouvisí to s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), jenž zadávací řízení na stavbu kvůli nepřiměřeným a diskriminačním požadavkům na uchazeče zrušil. Soutěž pokračuje, řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

„Lhůta pro podání nabídek byla již dříve prodloužena z důvodu množství dotazů, které jsme k zadávacímu řízení obdrželi. Postupně tyto podněty zákonnou cestou vypořádáváme,“ uvedl Poňuchálek. Výběrové řízení na dodavatele je dvoukolové, z prvního kola vzešly čtyři firmy, které splnily kvalifikační předpoklady. V druhém kole tito uchazeči mají podat cenové nabídky, soutěžní cena je 2,4 miliardy korun.

ÚOHS svým zatím nepravomocným prvostupňovým rozhodnutím zadávací řízení zrušil. Jako důvod uvedl nepřiměřené a diskriminační požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Správní řízení zahájil na návrh společnosti Gardenline.

Město proti rozhodnutí připravuje rozklad. Má za to, že reálné konkurenční prostředí bylo vytvořeno a žádná diskriminace potenciálních účastníků nenastala

Podáním rozkladu nenabývá prvoinstanční rozhodnutí právní moci, zadávací řízení na zhotovitele tedy není v tuto chvíli zrušeno. „S potenciálním vítězem nicméně nelze podepsat smlouvu. Vše bude záležet na rozhodnutí druhé instance antimonopolního úřadu,“ doplnil Poňuchálek.

Janáčkovo kulturní centrum má sloužit jako velký koncertní sál pro Filharmonii Brno. Příprava se táhne mnoho let, podle plánů města by se mělo začít stavět letos, hotovo má být v roce 2027. Zda bude rozhodování ÚOHS mít vliv na počátek stavby, vedení města zatím neví.