Transbordér přes řeku Moravu u Vnorov, téměř 10 kilometrů nové cyklostezky u Mikulčic a Kopčan nebo nové informační tabule na zajímavých místech kulturního a přírodního dědictví. To je výsledek jednání Jihomoravského a Trnavského kraje, které uzavřou partnerství v rámci projektu, který má zajistit provozování atraktivní a bezpečné cyklistiky v příhraniční oblasti řeky Moravy. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala hejtmanova mluvčí Alena Knotková.

Oba kraje se zavázali nejen k partnerství v tomto projektu, ale také ke spolufinancování

„Celkové náklady v tomto projektu dosáhnou více než 115 milionů korun. Příspěvek z programu Interreg by měl činit celých 80 procent čili přes 92 milionů. Zbytek pokryjí oba sousední kraje a příspěvek ze státního rozpočtu,“ popsal náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Zatímco trnavská strana se bude soustředit na vybudování nové cyklostezky za 2,45 milionu euro, Jihomoravský kraj se zaměří na stavbu transbordéru.

Transbordér o délce cca 63 metrů bude umístění na betonových pilířích na březích řeky Moravy

Konstrukční řešení vychází z architektonické studie zhotovené v Huti architektury Martina Rajniše. Jedná se o dvoukabinové dopravní zařízení přes řeku Moravu, které umožní chodcům a cyklistům pomocí tahu za provaz bezpečné přemístění z jednoho břehu na druhý. Kabiny transbordéru budou na sobě nezávislé a umožní tak autonomní provoz v obou směrech. Celý systém pohonu kabinek je založený na energii vyvinuté lidskou silou. Stavba samotná svou jedinečností zatraktivní oblast podél toku řeky Moravy a společně s plánovanou cyklostezkou na slovenské straně zvýší povědomí o celém příhraničním regionu. Celkové stavební náklady transbordéru přijdou na 57 milionů korun.

„Jeho prostřednictvím dosáhneme bezpečného propojení obou břehů řeky Moravy ve směru na plavební komoru VNOROVY II, napojení na EuroVello 4 a Moravskou stezku, Strážnici a Skalicu a cyklostezku Baťův kanál,“ dodal Zámečník.

Součástí projektu bude také vybudování zastřešeného zázemí a sociálního zařízení

Předpokládaný začátek stavebních prací je v současnosti odhadován na podzim 2024. Jednotlivé stavební prvky budou z části realizované ve výrobní hale a následně v místě stavby montované a kotvené do jednoho celistvého objektu. Ukončení výstavby transbordéru kraj plánuje na podzim 2025.