Unikátní výstava v Rajhradském klášteře přibližuje tvorbu a život Emila Skácela a jeho synů Petra a Jana

Literární a výtvarný odkaz Emila Skácela – mlynáře, legionáře, básníka a malíře. Jeho dosud nepublikované deníkové záznamy spolu s kresbami a rodinnými fotografiemi odkrývají historii rodu Skácelů.

  • Foto

    rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Díl z otcova všestranného talentu získali synové - básník Jan a výtvarník Petr, jejichž dílo koresponduje s rodinnými uměleckými vazbami.

Návštěvníci výstavy nahlédnou do rodinné historie a seznámí se s osudy a dílem básníků a výtvarníků jednoho rodu, jehož kořeny sahají až do jihočeských Vodňan ke spisovateli-lumírovci Františku Heritesovi. Básníka Jana Skácela není třeba blíže představovat, pozornost si ale jistě zaslouží také jeho mladší bratr, malíř a grafik Petr Skácel. Talent oba zdědili po svém otci, všestranně nadané osobnosti řady profesí. Vyučený mlynář, učitel, legionář, básník i malíř otevřel synům svět literatury a nasměroval je k tvůrčí práci.

Myšlenka konfrontovat tvorbu bratrů Skácelů v tematických relacích, postavit vedle sebe jejich zemité moravanství, sepětí s rodovými kořeny i složitou genezi politického zrání a uvědomění, dostala zásadní impulz objevem Emilových deníků. Bezmála stovka sešitů a skicářů, která rozšířila sbírkový fond Památníku, velmi otevřeně dokumentuje jeho životní i tvůrčí úsilí, je jedinečným svědectvím o východiscích, prvních krocích i zrání všech tří umělců.

Kurátorům výstavy se podařilo dohledat a zapůjčit od příbuzných, přátel a žáků desítky originálních osobních dokumentů, fotografií a dopisů. Relativně samostatný výstavní celek představuje „malá galerie“ Petrových obrazů, jejichž výběr odráží rodinné vazby a současně představuje průřez jeho obsáhlou tvorbou. Rukopis první Janovy sbírky Kolik příležitostí má růže zase dokládá, že se původně měla jmenovat Chléb a ptáci.

Pokud chcete tuto ojedinělou výstavu navštívit, máte šanci ještě do 27.října