Zástupci města vyhlásili zklidnění pěší zóny v centru za prioritu a chtějí tak, aby se zvýšilo pohodlí a bezpečí chodců.

„Nejsem příznivcem restrikcí, ale situace v centru je neúnosná a nám nezbývá jiné řešení. Nemůžeme tolerovat, že se z pěší zóny stává vytížená dopravní tepna. Chceme ze středu města, zejména z ulic Česká, Rašínova, náměstí Svobody a Masarykova, udělat opět klidnou pěší zónu. Bezpečnost chodců je pro nás důležitá. Lidé nemohou jezdit autem přímo do centra, když chtějí navštívit například kavárnu,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Příčinou aktuálního stavu je jednoznačně koncepce schválená minulým vedením města. Podle ní celé centrum tvoří jednu oblast, což umožňuje řidičům, kteří mají oprávnění, libovolně vjíždět a vyjíždět různými ulicemi.“

Už delší dobu jsou u vjezdů do historického středu Brna umístěné kamery. Ty zatím slouží ke statistickým účelům. „Z dat, která máme z kamerového systému, se ukazuje, že přibližně 40 % vjezdů do pěší zóny je učiněno bez oprávnění,“ doplnila Vaňková.

Od poloviny minulého týdne po dohodě primátorky města Brna a náměstka pro oblast dopravy Roberta Kerndla s ředitelem Městské policie Brno Lubošem Oprchalem strážníci významně navýšili rozsah nárazových kontrol. „Za tu dobu jsme zkontrolovali 1425 vozidel. Kromě neoprávněných vjezdů hlídky městské policie dlouhodobě aktivně vyhledávají i další dopravní přestupky, zejména ty, které souvisejí s parkováním. V průměru se jen ve zmíněné oblasti zabýváme zhruba tisícem případů měsíčně,“ popsal vedoucí odboru pořádkových útvarů Městské policie Brno Pavel Čermák.

Situace donutila město také k dalším krokům. „Chceme udělat revizi vydaných povolení k vjezdu. Momentálně jich je vydáno asi 13 tisíc, což je z našeho pohledu neúměrně moc. Při zjištěném zneužívání povolení je navíc možné, aby je Odbor dopravy MMB na návrh městské policie držitelům odebral,“ uvedla Vaňková.

„Vzhledem k neúnosnosti situace schválila Rada města Brna už v září rozdělení centra do sedmi oblastí. V nich dojde k přísné regulaci. Zásobování bude mít povolený vjezd pouze v době od 6 do 10:30 hodin. Regulovány budou také vjezdy pro TAXI služby. Jednotná pravidla jsme vymezili i vjezdům pro činnost, což se týká například opravářů. Celodenní povolení k vjezdu budou mít pouze rezidenti a abonenti z pěší zóny, majitelé parkovacích stání (např. ve vnitroblocích nebo v garážích) a vyhrazených parkovacích stání (VPS) v pěší zóně, městská policie a integrovaný záchranný systém, pečovatelské a sociální služby a osoby zdravotně a tělesně postižené. Dopravní značení se nyní projektuje,“ popsal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Uvedená pravidla by měla začít platit ve druhém čtvrtletí příštího roku. Nejprve je nutné vše naprojektovat a musí se počítat také s 3,5 až 4 měsíci, které zaberou nezbytné administrativní úkony, které nelze urychlit. Hlídat dodržování pravidel by měl i automatický kamerový systém.