V těžní věži bývalého dolu Kukla v Oslavanech na Brněnsku otevřela nadace Areál Kukla – maják regionu novou expozici s názvem Od černého zlata ke Green Dealu. Má přiblížit zábavnou formou různé podoby energetiky dospělým i dětem a ukazuje, jak funguje šest druhů elektráren na jižní Moravě, řekla předsedkyně správní rady nadace a ředitelka zábavního parku Permonium Alena Lubasová. Otevřená bude celoročně.

Otevření bylo součástí benefiční akce

Otevření se uskutečnilo v sobotu na Tři krále jako součást benefiční akce, při níž nadace děkovala dárcům, s jejichž pomocí se daří rozvíjet region, který kdysi žil těžbou. Ale už více než 30 let se uhlí netěží a region se čím dál více snažit přilákat turisty jak na přírodní zajímavosti, tak na památky po těžbě i zábavu. Právě v Oslavanech v Permoniu je spojená zábava a těžebními památkami i se vzděláváním.

Každá elektrárna má svého ducha

„Abychom zaujali expozicí i energetikou i předškolní děti, má každá elektrárna svého ducha, který k nim promlouvá,“ řekla Lubasová. Konkrétně jsou představeny hodonínská elektrárna na biomasu, dukovanská jaderná elektrárna, větrná elektrárna v Tulešicích, fotovoltaická elektrárna v Moravském Krumlově, vodní elektrárna na Dalešické přehradě a také uhelná elektrárna, taková už ovšem na jižní Moravě funkční není. „U každé máme například přepočet výkonnosti na to, jak velkou část Brna dokáže osvítit,“ popsala Lubasová. Expozice bude návštěvníky vzdělávat i s ohledem na ekologickou udržitelnost a uhlíkovou stopu, která je u rozličných zdrojů různě velká.

Věž propojí s Permoništěm

Věž bude propojená i s Permoništěm, které bylo otevřeno loni. „To je střet dvou světů. Pohádkového podzemí a našeho světa, kde děti učíme pracovat. Máme zde zahradnický stánek, hasičský stánek, veterinu či stavbu. Vytipovali jsme okruh činnosti, aby si děti představily, co kdo dělá. A také zde máme velkou továrnu a lezecké centrum a pod zemí líheň našich permoníků,“ popsala Lubasová kombinaci vzdělání a zábavy.

Permonium je otevřené přes 10 let

Permonium je otevřené už přes deset let. Je to podzemní dvouúrovňové bludiště a dětem přibližuje těžbu černého uhlí. Je zde také řada atrakcí a moderních technologií. Venku je otevřený také Duhový svět pro nejmenší děti, jenž je environmentální částí zábavního parku. Areál je jedním z nejnavštěvovanějších míst jihozápadního Brněnska. Další připomínky těžby uhlí najdou lidé také například v sousedním Zbýšově, kde nadšenci provozují i bývalou uhelnou vlečku.