Přeložení tramvaje z ulice Dornych do ulice Plotní a nové dopravní řešení celé této lokality je jedním ze strategických projektů města Brna. Jeho cílem je zlepšení průjezdnosti této oblasti. Klíčové bude především přeložení tramvajové trati z ulice Dornych do ulice Plotní. Dojde ke zkapacitnění ulice Dornych i křižovatky Dornychu a Zvonařky a zklidnění ulice Plotní. Průjezdnost této lokality se po dokončení stavebních prací zlepší jak pro řidiče, tak pro chodce a uživatele městské hromadné dopravy. Vytvoří se tím také základní předpoklady pro další rozvoj tohoto území.

Pracuje se nejprve na Dornychu. Jeho jižní část od Svatopetrské ke křižovatce s ulicí Zvonařka (u OD Lidl) je zavřená od 12. března 2018. 2. července začíná uzavírka další etapy Dornychu mezi ulicemi Zvonařka a Plotní (úsek přiléhající k tramvajové smyčce, která je od 30. června zrušena). Ulice Plotní bude při této etapě průjezdná, provoz v ulici Svatopetrská však bude sveden do jednoho pruhu v každém směru.

Od 2. července dojde k částečné uzavírce křižovatky Dornych – Zvonařka –  veškerý provoz na ulici Zvonařka bude veden vždy po jedné polovině ulice v jednom pruhu v každém směru. Od 9. července budou probíhat práce i v přiléhajícím úseku ulice Hladíkova, kde dochází k výměně povrchu vozovky. Provoz je zde také veden v jednom pruhu v každém směru, a to v koordinaci s pracemi na ulici Zvonařka. Práce na Hladíkově potrvají do podzimu 2018.

Základní obousměrná objízdná trasa ulice Dornych je vedena ulicí Plotní. Vozidla jedoucí z centra města jsou směřována také ulicemi Úzká a Uhelná na Opuštěnou.

Základní objízdná trasa ulice Dornych z centra pro vozidla jedoucí po ul. Hladíkova je vedena ul. Masná a Černovické nábřeží, dále po silnici II/374 ul. Černovická. Objízdná trasa je jednosměrná v délce 1,46 km.

Tranzitní objízdná trasa je vedena po silnici I/41 ul. Hněvkovského silnicí II/374 ul. Černovická, dále po silnici I/50 ul. Ostravská a I/42 ul. Hladíkova. Ve směru z MČ Slatina ul. Olomoucká je vedena po silnici II/374 ul. Černovická a končí na křižovatce se silnicí I/41 ul. Hněvkovského. Objízdná trasa je obousměrná v délce 5,56 km

Tranzitní objízdná trasa ve směru z centra je vedena po silnici I/42 ul. Zvonařka, Opuštěná, dále po silnici I/52 ul. Heršpická a Vídeňská. Následně budou vozidla směrována na křížení Exit 194 na dálnici D1 směr Vyškov a sjedou na následujícím výjezdu Exit 196 ve směru na centrum na ul. Hněvkovského. Objízdná trasa je jednosměrná v délce 7,14 km

Objízdná trasa pro vozidla s konstrukční rychlostí do 80 km/h je (např. traktory) vedena po samostatné objízdné trase, a to ze silnice I/52 ul. Vídeňská sjezdovou rampou na ul. Bohunická, dále ulicí Sokolová na křižovatku s ul. Hněvkovského, kde tato trasa končí. Objízdná trasa je jednosměrná v délce 1,33 km

V druhé části části stavby pokračuje výluka tramvajové dopravy do Komárova, úplná uzavírka ulice Dornych od křižovatky s ulicí Zvonařka po Svatopetrskou a vyloučení provozu v okolí smyčky Zvonařka.  Veškerá doprava je i nadále vedena obousměrně ulicí Plotní a navíc dojde k výraznému omezení provozu v okolí smyčky Zvonařka.