Rozpočet počítá s tím, že daňové výnosy budou v roce 2021 devět miliard korun, což je oproti letošku o 2,2 miliardy méně. „Návrh rozpočtu reaguje na současnou ekonomickou situaci, která je zásadně ovlivněna pandemií nemoci covid-19. Budoucí vývoj klíčových příjmů města – tedy daňových výnosů – je tak zatížený značnou nejistotou,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Do návrhu rozpočtu radní podle ní zahrnuli i negativní dopad očekávané změny daní, kdy město přijde kvůli zrušení superhrubé mzdy od 1. ledna 2021 o miliardu korun.

„Tento pokles navrhujeme pokrýt prodejem majetku, například stavebních pozemků za 850 milionů korun, a prodejem akcií Technologického parku Brno. U něj odhadujeme cenu na 1,2 miliardy korun. Úsporami běžných výdajů získáme 300 milionů a snížením transferů městským částem 83 milionů. Zapojením cizích zdrojů z úvěru na financování investičních akcí navýšíme rozpočet o 1,4 miliardy korun,“ vypočítala předsedkyně finančního výboru zastupitelstva Andrea Pazderová (ODS).

Prioritu pak mají hlavně dopravní stavby, na kterých se pracuje nebo jdou do finiše. Jde například o dokončení projektu Tramvaj Plotní, prodloužení tramvajové tratě z Osové ke kampusu nebo velké městské okruhy Žabovřeská a Tomkovo náměstí.

Dvoumiliardová díra v rozpočtu se však podle bývalého primátora a opozičního zastupitele Petra Vokřála (nezávislý) projeví v pozastavení některých projektů. Mluví se například o Janáčkově kulturním centru. A podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka nejsou například navrženy ani dotace na opravy a investice do sportovišť, které jsou majetkem sportovních klubů.

„Případný prodej majetku je právě dnes to nejhorší rozhodnutí. V době ekonomické krize se majetek neprodává,“ míní Vokřál. Ten připomínal na zastupitelstvu případný prodej akcií Technologického parku už v době jejich nákupu. „Teď se to budou asi snažit prosadit pod rouškou covidu. Podle mého názoru je spousta jiných nástrojů, jak ekonomickou situaci řešit. Začal bych třeba úsporami v odměnách uvolněných zastupitelů,“ sdělil exprimátor.

Podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka se nebudou zvyšovat poplatky za parkování v modrých zónách a nepředpokládá se ani zvýšení poplatku za komunální odpad. Pronájem městských nebytových prostor se pak zvýší o inflaci stejně jako nájemné v obecních bytech.

„O výši nájemného v bytech v domech svěřených městským částem rozhodují jejich volené orgány. Výše nájemného u nových nájemních smluv na pronájem uvolněného běžného obecního bytu žadateli o byt však nesmí být nižší než ekonomické nájemné stanovené pro potřeby statutárního města Brna,“ upřesnil mluvčí.