V brněnské ulici Koliště vznikne za více než 51 milionů korun nové kontaktní centrum pro lidi bez domova a závislé na alkoholu. Budova nahradí provizorní a vzájemně oddělené kontejnerové stavby v areálu mezi Kolištěm a Vlhkou ulicí. Projekt na svém úterním zasedání projednali zastupitelé města. V současnosti je dokončená projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. Centrum by mohlo vzniknout do dvou až tří let, řekl novinářům náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS).

Cílem je vybudovat jednotné zázemí, kde mohou lidé bez domova trávit čas a kde jim pracovníci Společnosti Podané ruce poskytnou pomoc a podporu. Snahou také podle města je, aby jejich shromažďování negativně nedopadalo na ostatní obyvatele lokality. „Centrum na Vlhké se nesetkalo s pozitivním ohlasem místních. Máme také poměrně hodně stížností na situaci před hlavním nádražím,“ dodal Kerndl.

Nové centrum sjednotí prostory pro denní pobyt klientů, osobní hygienu, výdej stravy, poradenství a individuální a skupinovou práci s klienty bez nutnosti pohybovat se mezi samostatnými kontejnerovými stavbami

Očekává se snížení nákladů na provoz, především na elektřinu k vytápění a klimatizaci. Z předpodkládaných nákladů přes 51 milionů by mohla pokrýt více než 43 milionů dotace z evropského fondu IROP.

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili také plán týkající se strategie politiky v oblasti drog a závislostí v příštích dvou letech. Jedním z cílů vytyčených dokumentem je zajistit drogově závislým dostupnou zdravotní péči, zvýšit dostupnost specializovaných nízkoprahových služeb nebo rozvíjet programy sociálního bydlení pro drogově závislé.

V souvislosti s bydlením zastupitelé schválili projekt týkající se metody Critical Time Intervention

Jeho cílem je pomoct lidem, kteří dlouhodobě stagnují v pořadnících na sociální byty i na obecní byty v městských částech. Nejsou totiž tak ohroženou skupinou, aby se dostali výše v pořadníku na sociální bydlení, ale zároveň nejsou dostatečně solventní pro obecní byt.

„Projekt reaguje na vysoký počet domácností v bytové nouzi, které jsou dlouhodobě ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. Za poslední tři roky se zvýšil počet žadatelů o sociální byt s potřebou komplexní sociální podpory o více než 100 procent,“ uvádí důvodová zpráva. Náklady projektu jsou přibližně 25 milionů korun, dotace pokryje 90 procent.