Lékaři z Kliniky dětské otorhinolaryngologie Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích loni provedli 58 kochleárních implantací, rok před tím to bylo o 20 méně. Počet implantací přístroje, který dokáže nahradit lidský sluch, na klinice každoročně roste. Důvodem je zvýšené povědomí o dostupnosti implantátů i lepší diagnostika. V Česku dobře funguje screening sluchu novorozenců a předškoláků ve věku pěti let, díky kterému odborníci zachytí poruchu sluchu a včas mohou nabídnout řešení, řekl přednosta kliniky Milan Urík.

Časné zavedení implantátu je zásadní pro psychomotorický rozvoj

Časná kochleární implantace v raném věku dítěte je zásadní pro jeho psychomotorický rozvoj, procesy učení a začlenění se do společnosti. „Znamená to, že pacient dostane implantát co nejdříve po zjištění poruchy sluchu. Pomocí screeningu zachytíme již v porodnici novorozence s poruchou sluchu. Specializovaná centra, jako je to naše, pak dítě dále vyšetří. Pokud se těžká porucha sluchu prokáže, jsme schopni vložit implantát již kolem jednoho roku věku, což je ideální,“ uvedl Urík.

Program zahájila klinika před 11 lety

Implantační program zahájila klinika v roce 2013, kdy lékaři operovali první tři děti. Od té doby se centrum rozšířilo a jeho součástí jsou ušní chirurgové, foniatři, klinický logoped a audiologické sestry. Kromě kochleárních implantátů provádí také operace implantátů pro kostní vedení a aktivních středoušních implantátů. Centrum se věnuje také výzkumu, který se soustředí na hledání nových možností rehabilitace sluchu, prostorového slyšení nebo hodnocení efektivity časné implantace.

Studie potvrdila vynikající efekt nového typu implantátu

„Aktuálně jsme publikovali výsledky studie, která potvrdila vynikající efekt nového typu kostního implantátu pro přímé kostní vedení u dětí. Kromě skvělého sluchového zisku jsme prokázali i signifikantní zlepšení kvality slyšení, prostorové orientace a kvality života dětských pacientů, a co je důležité, nezaznamenali jsme žádné zásadní komplikace,“ poznamenal přednosta.

Lékaři sázejí na osobní přístup ke každému malému pacientovi

Lékaři se nyní soustředí také na personalizovaný přístup, kdy dítěti před implantací provedou CT vyšetření spánkové kosti a pomocí speciálního softwaru vyberou dítěti elektrodu na míru. „Každý z nás má totiž hlemýžď, do kterého se elektroda implantátu zavádí, jinak dlouhý. Tím, že vybereme elektrodu na míru, pacientovi pokryjeme celý rozsah hlemýždě a stimulujeme téměř 100 procent gangliových buněk. Pacient pak slyší velmi podobně jako osoba se zdravým uchem. Má to obrovský význam například při poslouchání hudby,“ doplnil Urík. Další pokrok nastane od dubna, kdy bude klinika jako jedna z prvních na světě pomale a šetrně zavádět elektrody do hlemýždě pomocí nového robotického systému, řekl přednosta.

Počet nahluchlých lidí roste

Počet lidí s postižením sluchu podle přednosty postupně narůstá. Souvisí to mimo jiné s životním stylem a dlouhodobým vystavováním se působení nadměrnému hluku. Vzhledem ke stárnoucí populaci roste i počet lidí se stařeckou nedoslýchavostí.