Auto kam se podíváš! Ať už na chodníku nebo v zeleni. Tak to vypadá ve vnitroblocích vyškovského sídliště Na Hraničkách. Místní nemají jinou možnost a parkovacích míst je tu minimum. Vedení vyškovské radnice se rozhodlo situaci řešit novou studií, která nabídne desítky nových stání. Novinářům to oznámil místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL.

„Současný stav je nevyhovující, parkování aut ve vnitroblocích je prakticky nelegální, kdy stěžejní je skutečnost, že není zachovaná zákonem stanovená průjezdnost pro složky integrovaného záchranného systému,“ popsal Celý.

Ve vnitroblocích v současné době zbývá na průjezd aut velice omezený prostor

Hasiči by tudy podle Celého neprojeli vůbec. „Je potřeba k tomu říct, že řešení dopravy ve vnitroblocích odpovídá době vzniku obytné zóny. Parkování uvnitř se nepředpokládalo, proto je v místě úplná absence stání. Ovšem v průběhu let a s výrazným nárůstem počtu osobních aut se požadavky na parkování enormně zvýšily,“ doplnil Celý.

Nová studie bude parkování řešit s návazností na zeleň, veřejné osvětlení, relaxační plochy či umístění kontejnerových stanovišť. V místě je asi dvěstě bytů, žijí tu jak mladí lidé, tak senioři.

Každá skupina má své potřeby, ať jsou to volnočasové aktivity nebo odpočinkové zóny

„Veřejné projednání potvrdilo, že nově zpracovanou studii lidé akceptují. Počet parkovacích míst má přesáhnout stovku. Jedná se o rozsáhlý projekt, máme nicméně představu, že bychom všechny tři vnitrobloky zrevitalizovali v aktuálním volebním období,“ sdělil Celý. Záměr už odmávli vyškovští radní, následovat bude výběr projektanta a vypracování projektové dokumentace.