Vedení kraje podpoří letošní Grand Prix silničních motocyklů částkou 27,5 milionu korun

V březnu schválenou částku 25 milionů korun zastupitelé navýšili o 2,5 milionu korun. O stejnou částku navýšilo podporu i město Brno, z jejich kasy na závod tak půjde 17,5 milionů korun.

  • Foto

    MMB (archivní)

Stát má přispět 55 miliony korun a náklady ve výši pět milionů pokryje Automotodrom Brno, který pořadatelskému spolku kraje a města pronajímá okruh pro akci. Závody se pojedou 2 až 4. srpna.

 „Moto GP svým významem přesahuje hranice jižní Moravy, jde o akci na úrovni ČR, to je potřeba si uvědomit. Kraj dlouhodobě deklaruje její podporu a jsem rád, že jsme v této otázce za jedno i s městem Brnem. Svědčí o tom i rozhodnutí zastupitelstva o navýšení finanční podpory o 2,5 milionu korun. Je potřeba ale dodat, že je to již hraniční částka, kterou je kraj schopen každoročně podporovat organizaci této významné akce nadregionálního charakteru,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Stejné zvýšení příspěvku o 2,5 milionu korun schválilo 18. června 2019 město Brno. „To společně s dotací 55 milionů od státu pokryje převážnou část zalistovacího poplatku a naším úkolem do budoucna je i nadále jednat o systémové podpoře tohoto prestižního závodu,“ dodal hejtman Šimek.

Příjemcem uvedené částky 55 milionů z dotace Ministerstva pro místní rozvoj bude Jihomoravský kraj. Ten včerjším usnesením zastupitelstva schválil převést tyto prostředky na konečného příjemce, tedy Spolek pro GP ČR Brno. Dotace bude určena na podporu uspořádání akce Moto GP ČR 2019, a to výlučně na úhradu výdajů spojených s úhradou licenčních poplatků pro zabezpečení organizace Moto GP v ČR jako jsou zalistovací poplatky, promotérské a mediální poplatky.

Velké ceně hrozil zánik už v minulosti, protože ji její předešlý pořadatel Automotodrom Brno nechtěl pořádat kvůli ztrátovosti. Politici z kraje a města se proto rozhodli akci zachránit kvůli tomu, že dělá regionu dobrou reklamu a na daních ze služeb přinese kolem 200 milionů korun. Vznikl proto spolek, který akci pořádá.