Studenti se zájmem o ochranu přírody se mohou hlásit do nového bakalářského studijního programu Zdraví živočichů a ochrana životního prostředí. Od letošního podzimního semestru se bude vyučovat na Veterinární univerzitě Brno, konkrétně na Fakultě veterinární hygieny a ekologie. Absolventi najdou uplatnění ve výzkumných laboratořích, nebo ve správě chráněných krajinných oblastí, vyplývá z informací uvedených na webu fakulty.

O programy s tematikou životního prostředí je podle mluvčí univerzity Soni Šmahelové čím dál vyšší zájem. „Dokládá to i počet přihlášek, které jsme dosud obdrželi. Tento nový studijní program se zaměřením na volně žijící živočichy a životní prostředí vyplní mezeru v oblasti našeho vzdělávání. Navíc se jedná o současné téma a stále aktuální problematiku ochrany životního prostředí a ekologie,“ řekla Šmahelová.

Absolventi bakalářského programu najdou uplatnění ve správě národních parků, v diagnostických laboratořích či ve vědeckovýzkumných organizacích

Vzdělání s důrazem na biologii, molekulární biologii, ochranu vody a ovzduší nebo choroby volně žijících zvířat si pak mohou zájemci ještě rozšířit v navazujícím magisterském programu.

Program dostal akreditaci teprve nedávno, přihlášky tak lze podávat až do 15. srpna

„Dáváme tak možnost nejen těm, co se ještě nerozhodli, jaký obor půjdou studovat, ale také studentům, kteří se nikam nedostali,“ uvedla Šmahelová. Uchazeči nemusí psát přijímací testy, stačí doložit vysvědčení za čtyři roky středoškolského studia, případně diplomy ze soutěží. Fakulta přijme do prvního ročníku 24 studentů.

Kromě nového programu se zájemci mohou hlásit i do těch nynějších

V nabídce je například Bezpečnost a kvalita potravin nebo Veterinární ochrana veřejného zdraví. Přihlášky lze podávat do 31. července.