Většina české populace využívá nějakou z nových forem technologií ve zdravotnictví. Tou nejčastější je eRecept vystavený na dálku bez návštěvy lékaře. Této formy využily dvě třetiny dotázaných, 30 procent konzultovalo po telefonu svůj zdravotní stav s lékařem. Čtrnáct procent využívá mobilní aplikace svých zdravotních pojišťoven. Vyplývá to z průzkumu Národního institutu SYRI v Brně, do kterého se zapojilo 1700 dospělých, a to zdravých i nemocných.

Elektronickou formu často využívají senioři

Z aktuálních dat sesbíraných letos dál vyplynulo, že využití telemedicíny nezáleží na věku. Velmi často tuto formu využívají například senioři. Naopak relativně nízká je stále adopce pokročilých technologií a aplikací. Sledování zdravotního stavu na dálku pomocí nositelné elektroniky využily jen dvě procenta dospělých. Pod jedním procentem byly konzultace zdravotního stavu s umělou inteligencí nebo konzultace s lékařem přes videohovor. Telemedicínu obecně mnohem častěji využívají lidé z velkých měst a rodiče s dětmi.

Zájem o distanční péči znásobila pandemie, po covidu ale mírně poklesl

Nyní je téma aktuální i tím, že návrh legislativního ukotvení telemedicíny a nových pravidel pro elektronické vedení zdravotnické dokumentace je projednáván na půdě Poslanecké sněmovny ČR. „Právě do oblasti digitalizace zdravotních záznamů vkládají lidé největší očekávání. Z předchozích výzkumů víme, že téměř tři čtvrtiny lidí chtějí, aby informace o jejich zdravotním stavu byly dostupné všem lékařům, kteří je léčí, a také sami chtějí mít online přístup ke svým zdravotním záznamům,“ uvedla Jolana Kopsa Těšinová ze SYRI.

Lidé chtějí online rezervace

Z dřívějších dat z loňska vyplynulo, že 80 procent respondentů si přeje, aby lékaři měli online rezervační systémy pro objednávání pacientů. Téměř 67 procent respondentů souhlasí s tím, že by lékaři měli o konzultaci distanční formou poskytovat pacientům záznam. Jen necelých 30 procent respondentů preferuje videohovory před telefonickými hovory.

Plynulému rozvoji telemedicíny zatím brání určitá regulační nejistota

„Z pohledu pacientů panují obavy, zda je telemedicína legální a bezpečná, zda dostanou opravdu kvalitní zdravotní péči. Pro budoucí rozvoj telemedicíny je důležité vytvořit právní rámec, který by přesně definoval mantinely využívání telemedicínských služeb a vyjasnil vztah mezi lékaři a pacienty v rámci distanční péče,“ řekla výzkumnice.

Důležitá je rovnováha mezi poskytováním osobní a virtuální péče

Podle ní je důležité hledat rovnováhu mezi poskytováním osobní a virtuální péče. Postupně by se měl formovat i standard digitální komunikace. „V této fázi bude důležité odpovědět na otázky typu: Jak mám komunikovat s lékařem? V čem bude telemedicínské vyšetření jiné? Jak mě bude lékař identifikovat? Jak bude zajištěn informovaný souhlas? Jak bude zajištěno moje právo rozhodovat o péči?,“ dodala Těšinová, podle níž je důležité, že pacienti chtějí být aktivními účastníky procesu digitálních inovací. I jejich představy a názory by tak měli být při tvorbě nových pravidel zohledněny.