55 pacientů bylo zapsáno ve zvláštním seznamu voličů, který nemocnice musela uzavřít a odevzdat již 1. října (původně 59, čtyři však mezitím byli propuštěni), dalších 15 pacientů bylo hospitalizováno a volí s vyřízeným voličským průkazem. 

Nejvyšší počet pacientů – voličů se nachází na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení, kde je nejvíce dlouhodobě hospitalizovaných a starších pacientů. Zbylí pacienti volili na dalších sedmi klinikách, ale to se již jednalo spíše o jednotlivce. S voličským průkazem odvolila také jedna sestra, která celý průběh voleb tráví v práci.

Konkrétně na I.ortopedické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny vBrně a LF MU volil Jiří Tušer (64 let) z Lelekovic u Brna. „Jsem po operaci, u sv. Anny mi vyměňovali už druhou kyčel. V nemocnici volím poprvé v životě, volit jsem rozhodně chtěl. A koho? Řeknu Vám jen to, že jsem celý život pravičák,“ řekl s úsměvem Jiří Tušer.

Dnes budou volit dva pacienti s voličským průkazem, kteří se nemohli voleb zúčastnit dnes kvůli absolvovaným operacím. Tohle číslo se samozřejmě ještě může do zítřka změnit v případě, že budou hospitalizováni další pacienti s voličskými průkazy.