Záchranáři: příbuzným pacienta pomůže k informacím o jeho stavu heslo

Díky novince, kterou záchranáři zavedli, se příbuzní obratem dozvědí, kde pacient leží a co s ním je.

  • Foto

    redakce (MOŠ) archiv

 „Jsme vázáni povinnou mlčenlivostí, pokud jde o sdělování informací týkajících se pacientů, o které se postaráme a převážíme je k návazné péči do zdravotnických zařízení. Právě informace, kam pacienty převážíme, je jedna z nejčastějších, na kterou se nás lidé dotazují. Proto bylo třeba najít způsob, jak vyjít vstříc těm, kteří volají s obavami o své rodinné příslušníky, trápilo nás, že jim nemůžeme pomoci,“ vysvětluje Ondřej Kašpar, vedoucí právního oddělení jihomoravské záchranky.

V průběhu března jsme proto aktualizovali program tzv. elektronických karet pacienta. „Heslo pro komunikaci s jeho rodinou se teď nově zobrazuje do našeho informačního systému. S tímto systémem pracuje operátor Krajského zdravotnického operačního střediska. Předem zvolené a domluvené heslo umožňuje operátorovi sdělit informace kompetentním osobám. Podotýkám, že heslo může být zvoleno zcela libovolně,“ říká Romana Pochylá, hlavní sestra ZZS JmK.

V praxi to znamená, že vedoucí posádky dohodne s pacientem heslo, a to následně zapíše do zdravotnické dokumentace. Pokud pak některý z členů rodiny zavolá na operační středisko a uvede toto smluvené heslo, dostane informaci, která je pro něj v dané chvíli tak důležitá. „Naprosto rozumíme tomu, že lidé mají o svoje blízké obavy, záleží nám na tom, abychom je mohli uklidnit a v ideálním případě podat pozitivní zprávy. Přinejmenším je tedy můžeme informovat o tom, kde se dotyčný pacient právě nachází. Dodám ještě, že jsme o této novince informovali všechny nemocnice v Jihomoravském kraji, heslo jim bylo nabídnuto k využívání,“ dodala Pochylá.