Součástí akce bylo i shromáždění u hrobu markraběte Jošta. Za pořadatele popsal setkání předseda sdružení Moravská národní obec Jaroslav Krábek. "Základní myšlenka akce je stále stejná, tedy předvést lidovou kulturu a historii, také připomenout si významná výročí Moravy a Moravanů," uvedl.

Na akci vystoupil například národopisný soubor Líšňáček, cimbálová muzika Primáš, mužský pěvecký sbor Hútek z Bánova nebo mužský pěvecký sbor z Klobouk u Brna. Vystoupil i soubor německých Moravanů v čele s Barbarou Breindlovou. "Paní Breindl se hlásí k moravské národnosti, ale německy mluvící. Zpívají moravské písničky, ale německy," uvedl předseda.

Obecně podpora a zájem lidí o tradice Moravy podle Krábka vzrůstá. Pomáhají v tom podle něj také starostové. Například letos v červenci při oslavách věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje, kteří jsou duchovní patroni Moravy, vyvěsilo přes 1400 radnic moravskou vlajku. Před třemi lety to bylo asi o 300 radnic méně. "Cítíme, že vzrůstá zájem o naše akce také u mladých lidí, ale spíš jen pasivně. Na internetu odklikají, že se zúčastní, ale pak třeba nedorazí," uvedl Krábek.

Sdružení má po Moravě 14 místních organizací, které akce pořádají. Mezi ty centrálou pořádané patří brněnský Den za Moravu a v Olomouci Moravský den.

Letošní akce se v Brně uskutečnila k příležitosti 1196 let od první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822. Letos je to také 608 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem.