„První novinku už znají příznivci Zoo Brno z roku 2020. V Africké vesnici se měla zpřístupnit nová vyhlídka a přístavba stájí pro žirafy, nicméně kvůli zavření zoo v podzimních měsících nebylo možné tyto stavby návštěvníkům ukázat. Vše se tak přesune na letošní jaro, kdy by do Zoo Brno měl dorazit také nový samec žirafy síťované,“ uvedl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Budoucí obyvatel výběhu Safari aktuálně pobývá ve Velké Británii, konkrétně v Zoo Whipsnade, kde se také 26. dubna 2019 narodil. Jmenuje se Khari a přesné datum jeho příjezdu závisí také na tom, jaké budou podmínky pro transport po brexitu.

Do zahrady přijede také například samec losa evropského nebo samice koně Převalského. A to zdaleka není všechno. Expozice Žijí tu s námi, která se nachází hned ve vstupním esíčku, bude bohatší o další zajímavý druh. V současné době v ní žijí například ještěrky zelené nebo jezevec lesní. V druhé polovině roku je doplní expozice zmije obecné.

Aktuálně brněnská zoo chová pár tygrů sumaterských – samce Dandyse a samici Satu, která už bohužel není schopná reprodukce. Proto se zahrada už řadu měsíců snaží sehnat další jedince. „Rádi bychom v atraktivní expozici Tygří skály umožnili odchov mláďat těchto vzácných zvířat pro účely záchovného programu, a proto jsme po konzultacích s předsedou světového plánu pro tygry sumaterské zahájili jednání s Batu Secret Zoo v Indonésii o získání tygra z jejich chovu. U známých druhů, navíc mimořádně ohrožených, je vyjednávání obvykle zdlouhavé a vyžaduje značnou míru diplomacie. Často to znamená celý komplex výměn zvířat jiných, druhou stranou preferovaných druhů,“ vysvětlil Hovorka.

Během roku 2020 se zintenzivnila i spolupráce zahrady s indonéským velvyslanectvím, která vznikla v souvislosti s projektem Zoo Brno na ochranu mořských želv v Indonésii s názvem Kura Kura. Doporučení velvyslankyně, paní Kenssy D. Ekanigsih, která strávila celý jeden červencový den návštěvou Mniší hory, zahradě pomohlo v procesu získávání potřebných dokumentů, protože tygři jsou jako nesmírně cenná zvířata majetkem indonéské vlády.

„Nakonec se nám podařilo uzavřít dohodu s Batu Secret Zoo o výměně páru geneticky cenných tygrů sumaterských za pár levhartů sněžných (irbisů). Jedná se o kombinovanou výměnu, ve které je zapojeno několik evropských zoologických zahrad. Kompletní schvalovací proces celý rok sice výrazně komplikovala pandemie koronaviru, ale nyní je prakticky u konce a začínáme plánovat transporty zvířat,“ doplnil Hovorka.

Dalším krokem je právě transport všech zvířat na nová místa určení. Pokud vše půjde dobře, měli by se irbisové přesunout na jaře do Indonésie, tygři by opačným směrem měli putovat na podzim.