Začátkem srpna otevřela městská společnost SAKO Brno velkokapacitní sběrný dvůr na Jedovnické 4. Tvrdí o něm, že je jedním z největších na Moravě. O tom, v čem je tento nový sběrný dvůr výjimečný a co jeho provoz městu přinese, jsme si povídali s Ing. Danielem Stružem, místopředsedou představenstva městské odpadové společnosti SAKO Brno.

Kolik sběrných dvorů se v Brně nyní nachází?

Síť sběrných dvorů je v Brně velmi hustá, v rámci republiky patří k nejpropracovanějším, co se dostupnosti i vybavení týče. Aktuálně jich SAKO Brno provozuje 35, což je mezi velkými městy republiky unikátní. Snažíme se, aby docházková vzdálenost pro obyvatele města byla co nejmenší a aby každý den v týdnu byl v příjemné dojezdové vzdálenosti k dispozici alespoň jeden sběrný dvůr. Proto jich má hned několik také nedělní provoz.

Čím se nový sběrný dvůr liší od těch předešlých?

Výjimečný je v mnoha ohledech. S manipulační plochou skoro třičtvrtě hektaru jde opravdu o jeden z největších dvorů republiky. Dimenzovali jsme jej na přibližně 15 tisíc tun odpadu ročně, je v něm střepiště pro celé Brno, zpětný odběr elektrozařízení či pneumatik. Lze v něm odevzdat více než 400 druhů odpadu včetně odpadů nebezpečných, stavebních, bere prakticky veškerý odpad z podnikání. A je tak veliký, že do něho pohodlně můžete vjet i náklaďákem.

Zmínil jste odpad z podnikání. Pro koho je sběrný dvůr určený?

Sběrný dvůr na Jedovnické 4 je otevřený všem. Jak podnikatelům, tak veřejnosti. Pro obyvatele Brna jsou služby zdarma, a to včetně zpětného odběru velkých spotřebičů a pneumatik. Najdou zde také další brněnský Re-Use point, do něhož lze odložit  funkční věci, které vy třeba již nepotřebujete, ale za symbolický poplatek si je koupí někdo, komu ještě poslouží a udělají radost. Prostředky získané z prodeje pak putují na výstavbu a udržování květinové výsadby ve městě.

A podnikatelé?

Jsem přesvědčen, že zejména podnikatelé ocení rozšířenou pracovní dobu dvora. Sběrný dvůr na Jedovnické 4 najdou otevřený každý den. V pracovní dny od sedmé do osmnácté hodiny a o víkendu od devíti do sedmnácti hodin, takže odpad mohou odvážet i mimo svoji obvyklou pracovní dobu. Firemním zákazníkům je v areálu na Jedovnické k dispozici proškolená obsluha, která pomůže s administrativou. Dlužno dodat, že i pro veřejnost má tento dvůr velmi přívětivou otevírací dobu, každý den do šesti a o víkendu do páté hodiny odpolední, s hodinovou přestávkou na oběd. Podrobněji to máme pro občany i podnikatele uvedeno na webu.

 Pro Sběrný dvůr na Jedovnické jste dokonce založili webovou stránku…

Svým rozsahem činností si Sběrný dvůr na Jedovnické  speciální web zaslouží. Zprovoznili jsme velice jednoduché stránky www.sberny-dvur-brno.cz, aby si podnikatelé mohli předchystat zákonné dokumenty, ukládané legislativou, čímž se výrazně urychlí samotný proces předávání odpadů. Stránky taktéž umožní uzavření objednávky na svoz odpadu elektronicky. Občanům pak stránky připomenou, které odpady na sběrný dvůr patří a jakým způsobem se odpad na sběrných dvorech odevzdává.

Co stálo za myšlenkou zřídit mezi areálem ZEVO a třídicí linky velkokapacitní sběrný dvůr?

Prostřednictvím městské společnosti SAKO Brno má naše metropole k dispozici moderní a výkonné zařízení, v němž se spalitelný odpad mění v teplo a elektřinu. Spolu s tím provozuje také automatickou třídicí linku, kde zpracovává tříděný odpad jako např. papír, plasty, polystyren, plechovky či konzervy. Dlouho nám k tomu scházel dostatečný a dostatečně vybavený prostor, v němž by bylo možné odpad shromažďovat, dotřiďovat a dále ekologicky zpracovávat. Dvůr přesně na tomto místě má logiku a opodstatnění, protože odpad, který sem přijde k recyklaci či k energetickému využití, se už nebude někam převážet, ale rovnou se s ním bude dále v místě pracovat.

Jak jsme konstatovali již při jeho otevření: městu bude přinášet nemalé úspory v logistice a v ekologii. Brněnskému odpadovému hospodářství dává Sběrný dvůr na Jedovnické ještě hlubší smysl.