Do kauzy dědy, který chtěl do péče vnučku, u níž bylo podezření na týrání matkou, a čelí kvůli tomu obžalobě u Městského soudu v Brně, se vložil známý klinický psycholog Karel Humhal. Ten podal odborné vyjádření ke znaleckému posudku znalkyně z oboru školství a kultura Marcely Landové, která vnučku obžalovaného označila za nevěrohodnou. Humhal tvrdí, že posudek soudní znalkyně je nepravdivý. A obžalovaný soudci navrhuje, aby ho zprostil viny. Obžaloba totiž v podstatě stojí jen na zmíněném posudku Marcely Landové.

Školačka popsala týrání matkou

Obžalovaný poukázal na to, že jeho vnučka v posudku psycholožky jasně popsala týrání matkou. „Tahá mě za vlasy, shazuje na zem, nechává mě někdy na balkoně, poházela spodní prádlo ze sušáku po pokoji, pak mě jednou bouchla sušákem do břicha. Musela jsem posbírat to prádlo, ale nedělala jsem to dost rychle a pak mě nechala na balkoně,“ uvedla školačka. A v popisu násilí na popud znalkyně pokračovala. „Vzala mě za vlasy a shodila na zem a začala mě kopat do břicha,“ uvedla vnučka obžalovaného.

Stíhají dědu za poškození cizích práv a ohrožení výchovy dítěte

Podezření na týrání děvčátka prověřovala policie, která však případ odložila. A naopak obvinila dědu z poškozování cizích práv a ohrožení výchovy dítěte. Vnučku, kterou chtěl získat do péče, měl totiž zmanipulovat proti matce. A nyní je už přibližně dva roky trestně stíhaný za to, že měl o matce sdělovat vnučce nepravdivé a negativní informace.

Noční můry jsou jedním z příznaků syndromu týraného dítěte, říká psycholog

Ze znaleckého posudku Landové vyplynulo, že nezletilá trpěla poruchami spánku, označovanými také jako pláč ve spánku, neklidný spánek, křik ze spaní, noční běsy či noční můry. „Tyto projevy chování měly být posouzeny znalcem neurologem. Poruchy spánku jsou uváděny jako jeden ze symptomů syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte,“ zdůraznil Karel Humhal. A poukázal i na to, že znalkyně nevěnovala více pozornosti vzájemně rozporuplným informacím vyslýchaných osob o chování matky k nezletilé a o chování samotné školačky.

Znalkyně dívence nevěří, tvrdí Humhal

Za jednu z nejzásadnějších skutečností pak renomovaný psycholog označil nedůvěru znalkyně v pravdivost výpovědi vnučky obžalovaného. „Podle znalkyně vypovídá nezletilá neautenticky, jinými slovy nevěrohodně, jinými slovy „nepravdivě“. S přihlédnutím k obsahu spisové dokumentace nelze než konstatovat, že alespoň zčásti toto tvrzení znalkyně není pravdivé,“ uvedl Karel Humhal s odkazem na obsah spisu.

Převážila misky vah ve prospěch matky a v neprospěch dědečka

Celkový náhled na „práci“ Landové pak uzavřel tím, že některé z poznatků z výpisu ze spisové dokumentace a vlastního psychologického vyšetření zdůraznila a jiné upozadila. „Soudní znalkyně vlastním znaleckým posudkem přispěla k převážení misek vah jedním směrem, a to ve prospěch matky a v neprospěch dědečka. Závěry vlastního znaleckého posudku pak zcela dostatečně a přesvědčivě nezdůvodnila,“ zdůraznil psycholog.

Zváží podání trestního oznámení na znalkyni

Obžalovaný pak s odkazem na jeho odborné vyjádření tvrdí, že znalecký posudek Landové je zcela zjevně nepravdivý. Proto zvažuje další kroky k hájení svých dotčených práv a práv nezletilé, a to případně formou stížnosti na Landovou, spojené s návrhem na její vyškrtnutí ze seznamu znalců a současně také případným podáním trestního oznámení z důvodu možného spáchání trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. Všechno také nasvědčuje tomu, že vnučka obžalovaného trpí syndromem CAN, který je důsledkem zanedbávání nebo týrání. „Obžalovaný se s ohledem na výpověď nezletilé domnívá, že jediným týráním, ke kterému v současné době existují důkazní prostředky – zejména pak právě výpověď samotné nezletilé – je jednání její matky tak, jak jej nezletilá popsala,“ stojí ve vyjádření.

Požaduje zproštění obžaloby

Obžalovaný má tedy podle něj za to, že by měl být bez zbytečných odkladů zproštěn obžaloby, neboť se neprokázalo, že se stal skutek, pro který je stíhán. Navrhl také, aby se policie znovu zabývala podezřením na týrání jeho vnučky matkou. Vyšetřování by však podle něj mělo kvůli možné podjatosti vést jiné policejní oddělení. Pokud soud dospěje k závěru, že je nutné pokračovat v dokazování, pak obžalovaný navrhl, aby byl Karel Humhal vyslechnut jako znalec, případně aby mu soud zadal vypracování revizního znaleckého posudku.