Zvýšení povědomí o brněnské nezávislé scéně je cílem nového spolku Brněnská nezávislá divadla (BND), který sdružuje patnáct zde působících nezřizovaných divadelních souborů. Tato divadla tvoří pestrou škálu scénických umění: od činohry přes loutkové divadlo až k opeře a pohybovým performance. Délka jejich aktivního působení, poetika i žánr jsou velmi různorodé, spojuje je však originalita, svéráznost a důraz na kvalitu, uvedl v tiskové zprávě předseda spolku Patrik Boušek.

Členy spolku je 15 divadel a souborů

Členy spolku jsou: Divadlo Líšeň, Ensemble Opera Diversa, Divadlo kjógen, bazmek entertainment, CO.LABS, Divadlo II. pád, Divadlo 3+kk, Divadlo ALDENTE, Divadlo Feste, ORBITA z.s., Mikro-teatro, Le Cabaret Nomade, Divadlo DIP, Reverzní dveře a spolek Jednou.

Divadelníci přispívají k rozmanitosti brněnské kultury

Jejich tvorba připravuje specifické a ojedinělé divadelní zážitky, které se často odehrávají na zajímavých, méně exponovaných místech a ve veřejném prostoru města Brna. „Přispívají tak k rozmanitosti brněnské kultury, obohacují ji a přinášejí alternativu k tradičním kamenným divadlům. Brněnské nezávislé soubory jsou oceňovány nejen svými pravidelnými diváky a odbornou veřejností, ale i mimo své působiště na české i mezinárodní scéně,“ uvedl Boušek.

Chtějí šířit program nezávislé scény

Spolek chce zveřejňovat a šířit společný program nezávislé scény. „Kromě marketingových účelů je spolek platformou pro výměnu zkušeností a strategií na poli brněnské nezávislé scény, stejně tak jako pro navazování tvůrčích spoluprací. Má rovněž za cíl informovat veřejnost a politické reprezentace na komunální úrovni o stavu nezávislého brněnského divadla a o jeho potřebách,“ dodal předseda spolku.