„Digitálky“ je název nové komorní výstavy náramkových hodinek s elektrickým a elektronickým pohonem, quartzovým oscilátorem či řízených dálkovým signálem, včetně hodinek s využíváním digitálního ukazatele času, jež jsou nyní součástí muzejní oborové sbírky Hodiny. Výstava představí veřejnosti exponáty z ucelené sbírky, kterou muzeum v roce 2020 získalo od sběratele hodinek Libora Hovorky. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informovala mluvčí muzea Šárka Motalová.

Sbírka je svým rozsahem v České republice zcela ojedinělá. Návštěvníci si mohou náramkové hodinky z druhé poloviny 20. století prohlédnout od 7. března do 6. června 2023 v 1. patře muzea.

„Sbírka Technického muzea v Brně v oboru Hodiny čítá celkem 572 kusů exponátů, z čehož právě 264 artefaktů tvoří „digitálky“, jak jsou často elektrické a elektronické hodinky označovány. Ucelená sbírka kromě samotných výrobků obsahuje i příslušné prameny a literaturu, technickou a výrobní dokumentaci včetně propagačních tiskovin,“ popsal vedoucí oddělení dokumentace vědy a techniky a kurátor oboru Přesná mechanika Petr Nekuža.

Objev, který přinesl náhradu klasických mechanických časoměrů za strojek na baterii, připisujeme vynálezci Warrenu A. Marissonovi. Ten již v roce 1927 vyvinul v Bellových laboratořích v USA první quartzové hodiny využívající blok krystalu stimulovaný elektrickým proudem, jenž produkoval impulsy.

První digitální hodinky s LED displejem měly světovou premiéru v roce 1971. Jednalo se o výrobek americké firmy Hamilton s názvem Pulsar. Digitálky s LED displejem se pak vyráběly až do poloviny 80. let 20. století.

Zlatou érou digitálek jsou až 50. až 90. léta 20. století

„Potom se dostávají do výroby již hodinky řízené radiovým signálem s absolutní přesností,“ doplnil Nekuža. Sběratel Libor Hovorka dlouhodobě spolupracuje s muzeem a zásadním způsobem se podílel na tvorbě dvou uznávaných publikací věnovaných české značce Prim a na velké výstavě Primek v roce 2021. Díky jeho sběratelské vášni a odborné erudici se mu podařilo také shromáždit náramkové elektrické a elektronické hodinky z mnoha zemí, jako je třeba USA, Švýcarsko, Německo – NDR i SRN, Velká Británie, Francie, Japonsko, ČSSR, Bulharsko, SSSR, Polsko, Čína nebo Taiwan.

„Návštěvníci mohou obdivovat například unikátní hodinky HAMILTON ELECTRIC vyrobené v roce 1957 v USA, jež patří k analogovým setrvačkovým hodinkám s kontaktním spínáním a pohyblivou cívkou. Dalším výjimečným exponátem jsou hodinky BULOVA ACCUTRON z roku 1962, které používají jako časoměrný prvek ladičku napájenou obvodem elektrického oscilátoru s jedním tranzistorem. Kývavý pohyb ramene ladičky byl přes západkové kolo převeden na rotační pohyb a díky tomu se otáčela ozubená kolečka ručkového soukolí; strojek měl pouhých 27 dílů,“ vysvětlil Nekuža.