Dnešní Nedělní speciál míří na Mendelovu univerzitu v Brně, která zahajuje nový mezinárodní projekt LECA na podporu soužití lidí a velkých šelem v oblasti Karpat. Ten cílí na sladění mezinárodního monitoringu šelem, předcházení konfliktů šelem s lidmi a prevenci pytláctví. Na projektu budou spolupracovat další země: Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina.

Šelmy do Karpat patří

Velké šelmy jsou podle Martina Duľy z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně nepostradatelnou součástí karpatských lesních ekosystémů. Právě tam totiž žijí jedny z největších populací rysů, vlků i medvědů v Evropě. „Jejich ochrana a řešení konfliktů s člověkem však nemůže dlouhodobě fungovat bez mezinárodní spolupráce,“ míní odborník.

Projekt je založený na spolupráci

Právě o spolupráci se bude opírat projekt LECA. „Jeho cílem je přinést řadu efektivních doporučení a řešení pro zlepšení koexistence lidí a velkých šelem v regionu Karpat,“ vysvětlil zoolog Martin Duľa, který je zároveň koordinátorem projektu.

Předcházet konfliktům a bojovat s pytláky

Pro zachování životaschopných populací velkých šelem a jejich dlouhodobé koexistenci s lidmi v oblasti Karpat je projekt postaven na třech pilířích – harmonizaci přeshraničního monitoringu, předcházení konfliktům a prevenci pytláctví. Mezinárodní tým proto zavede účinný monitoring šelem, do kterého zapojí místní myslivce, zemědělce, obce i státní instituce.

Získají informace o populacích šelem

„Díky tomu získáme aktuální informace o stavu populací velkých šelem a také o míře konfliktů s člověkem v přeshraničních pilotních oblastech Karpat, které nám následně pomohou stanovit účinná opatření.  Věříme, že díky zapojení všech zainteresovaných skupin a mezinárodní účasti tato opatření zlepší spolupráci a povědomí o tématu nejen na místní, ale i regionální a nadnárodní úrovni,“ přiblížil Martin Duľa.

Brněnští vědci mají s monitorováním zvířat velké zkušenosti

Tým z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně má s monitoringem, výzkumem a ochranou velkých šelem dlouholeté zkušenosti. V příštích třech letech povede tým čítající jedenáct projektových partnerů a dalších patnáct přidružených partnerů ze sedmi zemí. Do spolupráce se zapojí i nevládní a výzkumné organizace, ministerstva, národní parky a také univerzity.