Dnešní Nedělní speciál míří tentokrát do Mikulova, kde se řemeslníci na popud pracovníků Chráněné krajinné oblasti Pálava pustili ve spolupráci s dobrovolníky, místními podnikateli a radnicí do opravy křížové cesty na Svatý kopeček. Ten je nejnavštěvovanější rezervací na Pálavě: ročně na něj zavítá asi 200 tisíc lidí. Právě stále zvyšující se zatížení stezky způsobilo v posledních letech rychlé zhoršení jejího povrchu a stezka je pro návštěvníky rok od roku hůře schůdná. Většina z nich na vrchol totiž vystoupí právě po křížové cestě, která měří asi 900 metrů a vede z města až na vrchol.

Opravená stezka musí odolat vysokému zatížení

Podle Jiřího Kmeta z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR by chtěli připravit projekt komplexní opravy stezky formou, která by byla trvalá, odolala vysokému zatížení a zároveň byla v souladu s charakterem území. „Abychom vybrali vhodnou technologii a ověřili si finanční a materiálovou náročnost opravy, potřebujeme si práci otestovat na modelových úsecích. Díky nadaci BLÍŽKSOBĚ se nyní opravuje úvodní část stezky po třetí kapličku a my tak pro budoucí projekt můžeme poměrně přesně odhadnout kolik čeho bude zapotřebí,“ uvedl na webu agentury Jiří Kmet.

Kombinují vápenec a dřevo

Nejlepší formou opravy se podle Kmeta pro velkou část stezky zatím ukazuje pokládání vápencového kamene, které kombinují s vkládáním dřevěných schodnic. Až otestování opravy v těžce schůdných úsecích, kde na povrch vystupuje mateční vápencová hornina, však ukáže, jak postupovat při komplexní opravě. „Pro rekonstrukci celé křížové cesty bychom rádi využili některý z dotačních titulů,“ dodal Kmet.

Pomáhají i dobrovolníci a místní podnikatelé

Martin Vohánka z nadace BLÍŽKSOBĚ je rád, že se i díky štědrosti obyvatel Mikulova dříve zanedbaný vstupní prostor na Svatý kopeček mění v malebné místo. „Kamenická firma odvádí dobrou práci a věříme, že ji návštěvníci ocení. Hodně nám také pomohlo, že při opravě nezištně pomáhají dobrovolníci a místní podnikatelé zdarma dodávají materiál, půjčují stroje nebo poskytují zázemí pro ty, kdo se na opravě podílejí,“ řekl Vohánka.

Na řadě jsou také další opravy

Kromě opravy povrchu křížové cesty se v následujících letech musí také postupně opravit jednotlivá zastavení a dvě větší schodiště. Při těchto opravách bude podle Kmeta nutné skloubit zájmy ochrany památek, ochrany přírody a poradit si s rozdrobenou vlastnickou strukturou. Proto je třeba celý proces dobře koordinovat. To si vezme na starost mikulovská radnice. „Město již ze svého programu Podpora rozvoje v oblasti památkové péče schválilo dotaci na obnovu dvou kapliček a se zástupci církve jsme projednávali obnovení programu na Záchranu kapliček. Společně s AOPK ČR a nadací BLÍŽKSOBĚ uvažujeme o aktivaci sbírky na obnovu areálu Svatého kopečku,“ uvedl místostarosta Ivo Hrdlička (Piráti).

Na Svatý kopeček míří i poutníci

Přírodní rezervace Svatý kopeček byla vyhlášena v roce 1946 k ochraně skalních, stepních, křovinných a lesních společenstev na vápencovém podkladu. Nejcennějším biotopem jsou zde bezesporu skalní stepi s bohatou flórou i faunou. Křížová cesta na Svatý kopeček v Mikulově patří mezi přední poutní místa na jihu Moravy a je jednou z nejstarších křížových cest v českých zemích. Celá křížová cesta zahrnuje celkem 17 objektů: 14 kapliček křížové cesty, poutní kapli svatého Šebestiána, zvonici a kapli Božího hrobu.