Pozůstatky zbořené části vesnice Lednice i její středověké předchůdkyně a stopy pravěkého osídlení odhalili archeologové ze společnosti Archaia Brno při sondách v zámeckém zahradnictví lednického zámku. Uvedl to vedoucí průzkumu Miroslav Dejmal. Sondy předcházely připravované obnově a rekonstrukci některých částí zámeckého zahradnictví a parku.

Kníže nechal rozšířit zámeckou zahradu

„Je obecně známo, že část dnešních zámeckých zahrad i samotné zahradnictví se nachází na místech zbořené části Lednice. Většinu zástavby a pozemků bývalé Dlouhé ulice kníže Jan Josef II. z Lichtenštejnu vykoupil v roce 1882 od tehdejších majitelů a nechal zde rozšířit zahrady zámku a na jihovýchodním konci vybudovat nové zámecké zahradnictví,“ řekl Dejmal.

Městečko sahalo příliš blízko k zámku

Městečko i s hospodářským ruchem bylo podle názoru tehdejšího majitele panství příliš blízko k zámku, zboření jeho části mu umožnilo podstatně rozšířit zahrady. Podobný postup nebyl příliš obvyklý, jádro původní vesnice totiž zmizelo za jediný rok.

Archeology překvapil nález pece

Archeologové při šesti sondách zjišťovali, zda se pod současným terénem zachovaly i zbytky starší zástavby. „Podařilo se nám nalézt jak patrně zbytky starších skleníků či pařenišť, tak relikty zástavby vesnice z období novověku a pozdního středověku. Překvapením byl nález pece z druhé poloviny 13. století, která nám poněkud překvapivě dokládá, že tehdejší vesnice zasahovala i tak daleko východním směrem od předpokládaného centra poblíž pozdějšího zámku,“ doplnil archeolog.

Sonda přinesla i nálezy z doby bronzové

Jedna ze sond přinesla i nálezy z pravěku, konkrétně z doby bronzové. Doklady poměrně různorodého osídlení během staletí našli odborníci hned pod současným povrchem. Z informací, které přinesly zjišťovací sondy, budou vycházet projektanti při plánování prací i archeologové při případném plošném průzkumu.