Automatická třídicí linka v Brně od zahájení pravidelného provozu v březnu tohoto roku už vytřídila téměř sedm tisíc tun plastu a kovových obalů. Odpadová a svozová společnost SAKO Brno počítá s tím, že do konce prosince ještě nejméně tisíc tun přibyde. Vytížení linky je velké, o vytříděné druhotné suroviny je zájem, proto spalovna hledá zaměstnance pro spuštění druhé směny. Zpravodajský portál BRŇAN o tom informoval mluvčí společnosti SAKO Brno Michal Kačírek.

Vytřídí přes 600 tun odpadu měsíčně

Jednou z hlavních předností, které před více než půl rokem spuštěná automatická linka nabízí, je rychlost. Systém dokáže za hodinu zpracovat až čtyři a půl tuny plastového odpadu. „Aktuálně linka během jedné směny vytřídí přes 600 tun odpadu za měsíc. Všechny stroje máme již nakalibrovány tak, že čistotou třídění se blížíme ke sto procentům. Proto můžeme bez obav otevřít druhou směnu, a tak připravovat k recyklaci ještě více plastového odpadu,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Pavel Urubek.

Optické separátory mají vysokou účinnost

Vysoká účinnost první funkční automatické třídicí linky v republice je dána díky optickým separátorům, které dokáží odpad rozlišit podle druhu materiálu a barev. V lince je zabudovaný také separátor magnetických separátor nemagnetických kovů, díky nimž je umožněn efektivní sběr konzerv, plechovek či hliníkových obalů. Proto v Brně do žluté nádoby patří nejen plasty a tetrapaky, ale i kovové odpady z domácností, jako například plechovky, či konzervy.

Druhou směnu plánuje SAKO Brno otevřít co nejdříve

„Hledáme šikovné zaměstnance, kterým nabízíme nadstandardní platové ohodnocení. Pracovní podmínky na lince s automatizovaným provozem jsou ve srovnání s ručním tříděním mnohem komfortnější, neboť zaměstnanci u nás totiž nestojí na začátku třídicího procesu, ale až na jeho konci, kdy dotřiďují optickými separátory předtříděné komodity, tudíž pracují s již relativně čistým odpadem,“ řekl Urubek.

Hledají různé profese

Pochvaluje si i to, že se pracovní kolektiv na lince nepotýká s vysokou mírou fluktuace, která provázela předchozí linku na ruční třídění. „Na nové lince máme de facto stabilizovaný kolektiv zaměstnanců, který potřebujeme doplnit o kolegy druhé směny,“ upřesnil šéf představenstva. Jednu směnu obhospodařuje 22 lidí. V současnosti jsou pro zájemce otevřeny prakticky všechny pozice, tedy nakládači, koordinátoři působící ve velíně, ale i takzvaní dotřiďovači, kteří ručně zpracovávají strojně vytříděné komodity.

Dávají přednost lokální spolupráci

Podle Urubka je o vytříděné druhotné suroviny zájem, což je logicky další důvod, proč chtějí druhou směnu otevřít. „Při obchodování s těmito komoditami preferujeme dlouhodobou lokální spolupráci, aby byla uhlíková stopa z dopravy co nejnižší. Proto spolupracujeme například s recyklační společností PETKA nebo BACHL, která v Modřicích zpracovává polystyren,“ dodal Urubek.