Hotovo, podepsáno. Baťův kanál se na jihu Moravy prodlouží o sedm kilometrů do Hodonína. Ředitelství vodních cest totiž uzavřelo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu plavební komory Rohatec/Sudoměřice, která vodní cestu protáhne až do okresního města. Přípravy stavby trvaly několik let a nyní už nic nebrání zahájení stavebních prací, aby v plavební sezóně 2026 mohly první rekreační lodě proplout z Hodonína až do Otrokovic. Ředitelství vodních cest o tom informovalo v tiskové zprávě.

Plavební komora bude na Baťově kanále už čtrnáctá

Podle ředitele Ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů se výstavbou plavební komory Rohatec/Sudoměřice plní velká očekávání řady turistů, příznivců rekreační plavby i starostů obcí podél Baťova kanálu. „Sny o prodloužení vodní cesty do Hodonína se tak stávají realitou. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby, který zvítězil v zadávacím řízení, již nic nebrání zahájení stavby čtrnácté plavební komory Baťova kanálu, po 85 letech od dokončení dosavadních plavebních komor,“ uvedl Fojtů.

Oživí plavbu mezi Petrovem a Skalicí a odlehčí zatíženým úsekům

Turisté plující po Baťově kanále tak podle něj nejen objeví krásy doplutí do Rohatce a Hodonína, ale také oživí plavbu mezi Petrovem a Skalicí a odlehčí nejvíce zatíženým úsekům vodní cesty. „Zároveň s novou plavební komorou ještě rozšíříme stávající přístaviště v Rohatci a v Hodoníně. Do několika let poté by pak měl být v Hodoníně postaven velkokapacitní přístav se zázemím,“ upřesnil ředitel.

Rozšíří a prohloubí koryto řeky Radějovky

Nová plavební komora bude mít užitnou délku 38,5 metru a šířku 5,3 metrů. Vyroste na českém břehu vedle jezu v Sudoměřicích, který stavbaři současně kompletně opraví. Komorou se překoná spád 2,70 metru až na hladinu řeky Moravy. Navazující současné koryto říčky Radějovky se v délce 800 metrů prohloubí a rozšíří na 6 metrů, aby mohly lodě bezpečně proplouvat.

Vybudují nové mosty pro zemědělskou techniku

Nově budou vybudovány dva současné mosty pro zemědělskou techniku. Jsou totiž nízké. Nedílnou součástí jsou i rozsáhlá environmentální opatření v podobě přeložky regionálního biokoridoru na české straně, tvořeného vegetačním pásem s drobnou vodotečí. Po dokončení se pak zvýší ekologická stabilita území a zachová či rozšíří biodiverzita území. Nové biotopy budou po čase kvalitativně výrazně převyšovat současnou ekologickou hodnotu biotopů na Radějovce a vyřešena bude dnešní migrační neprostupnost říčky.

Stavbu za 340 milionů korun zahájí v létě

„Stavba plavební komory bude zahájena během letních měsíců tak, aby byla v maximální možné míře využita letošní stavební sezóna. V zimním období pak budou následovat práce v korytě Radějovky, která bude v úseku mezi novou plavební komorou a ústím do řeky Moravy rozšířena na plný profil Baťova kanálu,“ upřesnil zástupce zhotovitele Tomáš Hrabina. Stavební práce přijdou na necelých 340 milionů korun, z toho prodloužení vodní cesty s plavební komorou na 262 milionů a oprava jezu Sudoměřice na 77,8 milionů. Náklady financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Stavbu udělají za 28 měsíců, přičemž dokončení se předpokládá do listopadu 2025.