Jejich odtažení brání současné znění zákona. Na stole už je ale novela zákona, která by dlouhodobě neudržitelnou situaci mohla vyřešit.

„Většinou po blokovém čištění se ozývá řada občanů, že u nich v ulici nebo na vyhrazeném parkovišti stojí vraky, které nebyly odtaženy. Současná legislativa však nedostatečně upřesňuje, kdy lze považovat vozidlo za autovrak, což komplikuje práci silničním správním úřadům. V Brně se loni zlikvidovalo pouze 6 autovraků. Ulice se tak stávají hromadným odstavištěm nepojízdných aut,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

V Poslanecké sněmovně už byl v prvním čtení projednán návrh zákona, který by mohl problém s autovraky vyřešit. Dle současné právní úpravy nelze stojící vozidlo odtáhnout, pokud nenaplňuje velmi obecnou definici vraku. Nová úprava by zakazovala odstavování vozidel na pozemních komunikacích, které jsou více než 6 měsíců nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích.

„Návrh zákona, který se nyní projednává je dobrý, na jeho přípravě se výrazně podílela senátorka Renata Chmelová a KDU-ČSL ho určitě podpoří. Zároveň si myslíme, že by mohl řešit i problematiku vraků odstavených na veřejných prostranstvích, typicky se jedná o zeleň. Už nyní ve městech bojujeme o každý centimetr zelené plochy. Veřejná prostranství by měla sloužit veřejnosti, a ne osobním zájmům jednotlivců,“ dodal Hladík, který nevyloučil, že KDU-ČSL proto přijde s vlastním pozměňovacím návrhem.
 

Co přinese lidem novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích?

•        Výrazně vyšší možnost zaparkovat poblíž svého bydliště ve větších městech

•        Více parkovacích míst na parkovištích

•        Efektivnější práci úředníků (nyní se nemají o co opřít při prohlašování vozidla za vrak)

•        Lepší vymahatelnost práva