Rentgenové vyšetření používají lékaři od konce 19. století. Nyní jsou díky možnostem inovativního systému EOS schopné poskytnout celotělové 2D a 3D snímky pacientů ve stoje i v sedě, navíc při velmi nízké dávce záření. Metoda je ideální pro diagnostiku, léčbu a sledování u dospělých i dětských pacientů s patologiemi páteře, kyčlí nebo kolen.

Zmíněný systém nabízí o 50 až 85 procent nižší dávku záření než tradiční rentgeny a o 95 procent nižší dávku než základní počítačová tomografie (CT).

Snížení dávky záření je přínosné hlavně pro děti vyžadující časté rentgenování. Jsou to zejména malí pacienti například se skoliózou. To je trojrozměrná deformita páteře, která má negativní vliv i na funkci vnitřních orgánů hrudníku a břicha. Běžné rentgenové snímky přitom lékařům poskytnou pouze jednorozměrný pohled na deformitu.

Funkce Micro Dose dále snižuje expozici záření a nabízí frontální a laterální snímky celé páteře u dětí v dávce, která odpovídá týdennímu přírodnímu záření.

„Systém EOS představuje skutečný průlom v zobrazování kostí, především pak v ortopedickém zobrazování, protože nabízí vysokou kvalitu obrazu při nízké dávce. Snímky skeletu, zátěžové snímky a 3D modely zlepšují úroveň porozumění stavu pacienta, takže můžeme poskytovat lepší péči,“ uvedl zastupující přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno Marek Mechl

Klíčové podle něj je, že při vyšetření při vyšší kvalitě dostane pacient až sedmkrát menší dávku záření oproti standardním RTG přístrojům.

Vyšetření magnetickou rezonancí nebo výpočetní tomografií (CT) je zase časově náročné i finančně nákladné a v případě CT navíc i značně radiačně zatěžující. Dalším problémem je potřeba opakovaných vyšetření u rostoucí páteře v půlročních intervalech, kdy je dítě vystaveno opakovanému ozařování se všemi negativními důsledky.

Nová metoda EOS poskytuje trojrozměrný obraz páteře s reálným pohledem na jednotlivé složky deformity. Komplexní analýza deformity páteře umožňuje dokonalé předoperační vyšetření s možností efektivního plánování nápravy deformity a sledování pooperačního výsledku i průběhu léčby. EOS vyšetření také poskytuje celotělové zobrazení s možností sledování globálních změn skeletu.

FN Brno je prvním zdravotnickým zařízením, které tento moderní přístroj instalovalo a využívá v klinické diagnostické praxi od půlky loňského roku. Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN Brno je vedoucím pracovištěm v ČR v oblasti řešení deformit páteře s pětačtyřicetiletou zkušeností.

„S novým využitím EOS se ortopedická klinika zařazuje mezi plnohodnotně vybavená odborná světová centra řešící problematiku dětských deformit páteře. Ročně se na naší klinice operuje v průměru 130 dětských deformit páteře,“ dodal přednosta ortopedické kliniky a děkan lékařské fakulty Martin Repko.