Už v loňském roce dokončili projektanti kompletní návrh úprav koryta řeky mezi Riviérou a železničním mostem na Uhelné. Do projektu byly vneseny zajímavé prvky, v čele s kavárnou na ulici Poříčí. Navazovat by měla promenáda a řada odpočinkových míst, vzniknou tu protipovodňová opatření, ale také promenáda pro pěší nebo trasa pro cyklisty. „Ačkoliv to nevypadá a prožíváme horká léta, protipovodňová opatření jsou pro město nutností. Do budoucna chceme vybudovat ucelený systém, který bude chránit domy před záplavami, rozšíříme zeleň a vzniknou nám nové plochy pro rekreaci a další výstavbu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.

 „Cílem je oživit koryto řeky. Návrh je hotov a vše by mělo být realizováno do konce roku 2022,“ uvedl Patrik Tuza, autor projektu ze společnosti A PLUS.  Územní rozhodnutí by mělo být vydáno v březnu.

„Na tento úsek máme z dotačních prostředků 220 milionů korun a do konce roku vybereme dodavatele stavby. Pak můžeme začít stavět. Vnímám, že je potřeba chránit před povodněmi Staré Brno a vytvořit tak živou zónu okolo řek. Po obou březích vzniknou trasy pro pěší všech věkových kategorií, i pro vozíčkáře a seniory,“ dodal náměstek Hladík.

Tento úsek se bude stavět podle vítězného návrhu nedávno zesnulého architekta Ivana Rullera, proto náměstek Hladík navrhuje, aby vznikající kolonáda nesla jeho jméno.

Vedení města ale plánuje i další protipovodňová opatření, jedná se o nábřeží Svitavy v lokalitě Staré Zbrojovky nebo úseky na Svratce mezi ulicemi Sokolova a Vomáčkova, dále pak od ulice Uhelné k ulici Sokolova.

„Momentálně jsme před první fází, tedy čeká nás projektování všech tří lokalit, aby došlo k následné realizaci. Jakmile budeme s tímto hotovy, máme protipovodňově ochráněnou výraznou část celého města Brna, navíc se nám díky tomu významně rozroste plocha vhodná pro novou zástavbu,“ doplnil náměstek Hladík.  Celkem se náklady na všechna protipovodňová opatření budou blížit jedné miliardě korun.