Pravidelnou analýzu rozboru vzorků směsného komunálního odpadu dokončila v těchto dnech společnost EKOKOM pro SAKO Brno. Získaná data potvrzují příznivý vliv systematického třídění odpadu domácnostmi i firmami. Právě podle společnosti EKOKOM se významně obyvatelé zlepšují už od loňského roku, kdy vytřídil každý Čech průměrně 51 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony). A čísla jsou ještě příznivější, celých 73 % obyvatel ČR v roce 2019 aktivně třídilo odpady.

„Z dlouhodobého sledování dat o obsahu směsného komunálního odpadu ve městě Brně lze vyčíst setrvale sestupný pokles podílu papíru. Do roku 2008 podíl papíru v komunálním odpadu vystoupal až na 25 % obsahu vzorků, pak vlivem osvěty nabádající ke třídění začal významně klesat, až k současným 10 % obsahu vzorku,“ uvedl předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Podobná situace je u plastu, další komodity vhodné pro druhotné zpracování, i když jeho podíl klesá pomaleji. Z 15,5 % se v posledních letech ustálil na úrovni 11 až 12 %. „Přestože se každoročně vytřídí v rámci systémové separace více plastů, jejich podíl neklesá tak výrazně. Na základě rozborů vzorků odpadu můžeme usuzovat, že na této skutečnosti má mimo jiné podíl vzrůstající spotřeba plastů pro komunální sféru,“ vysvětlil Leder. Z analýz také vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty.

Analýzu složení směsného odpadu ve městě Brně provádí SAKO Brno od roku 1997. Do roku 2014 se analýzy prováděly nárazově, od roku 2016 pravidelně ve čtvrtletních intervalech. Sesbíraná data jsou podkladem pro různé studie města i Jihomoravského kraje, slouží též pro potřeby Plánu odpadového hospodářství ČR a pro další statistické účely.