Brněnská soukromá nemocnice SurGal Clinic představila nové pracoviště, kde budou rehabilitovat pacienti po poranění mozku. Specializovaná navazující péče je důležitá pro obnovení poškozené neuronální funkce, v Česku ale dosud nebyla dostupná, uvedla ředitelka nemocnice Jitka Smrčka. Pracoviště je pilotním projektem Všeobecné zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, které tam péči plně hradí.

Pracoviště Navazující intenzivní neurorehabilitace má deset lůžek. Na intenzivní rehabilitaci cílí za pomoci specializované terapie, multioborového týmu, který tvoří kromě jiných neurochirurg, logoped či fyzioterapeut, a specializovaných přístrojů. Mezi ně patří třeba pohybové trenažéry nebo software pro kognitivní neurorehabilitaci. „Díky pracovišti dostanou pacienti novou šanci se po prodělaném poranění mozku lépe zotavit. Tento druh péče je běžně dostupný ve vyspělých zemích Evropy a jsme velmi pyšní, že ji mohou čerpat i čeští pacienti. Navíc je plně hrazena dvěma zdravotními pojišťovnami,“ sdělila Smrčka.

Zkušební provoz začal v lednu. Lékaři mezitím nastavili organizaci práce na oddělení tak, aby měl pacient až čtyři hodiny neurorehabilitačních terapií denně

„Takový objem péče přináší velmi výrazné zlepšování zdravotního stavu a urychluje rekonvalescenci po poranění mozku. Z výsledků péče o prvních několik pacientů jsme velmi nadšeni,“ řekl lékař Tomáš Korbička. Pilotní projekt pojišťoven potrvá dva roky. Pokud výsledky prokážou nezbytnost této péče, bude zařazena mezi běžně dostupnou a hrazenou péči zdravotnického systému.