Brněnská zoo získala z Nizozemska 20 jedinců halančíkovce dlouhohřbetého, jde o velmi vzácnou rybu, která se už nevyskytuje ve volné přírodě. Informovala o tom mluvčí zahrady Monika Brindzáková.

"Jsme nyní jediná zahrada v Česku, která tento v přírodě vyhynulý druh chová, a doufáme v jeho rozmnožení. Tyto zatím nedospělé ryby jsou proto aktuálně v zázemí zahrady, kde budou mít větší klid. Návštěvníci je nemohou vidět, ale zahrada tím plní jedno ze svých hlavních poslání, a to zachování rozmanitosti druhů," uvedl kurátor chovu ryb a plazů Petr Šrámek.

Halančíkovec dlouhohřbetý je drobná ryba, která v dospělosti dorůstá maximální velikosti pěti centimetrů. Původně žil tento druh v jednom jediném artéském prameni v Mexiku. Kvůli tamní stoupající spotřebě vody pro zemědělství se ale snížila hladina podzemní vody a pramen vyschl. To mělo za následek zhoršení podmínek pro život tohoto a dalších tří druhů ryb. Dva z nich dosud přežívají v akváriích zoologických zahrad a dva zcela vyhynuly.