Brněnské biskupství postavilo mimo službu kněze, který se dopustil „činu sexuální povahy“. Dosud působil v jedné z farností na Blanensku, informovalo bez bližšího upřesnění biskupství na svém webu.

Zbavili ho funkce správce farností

„Protože předložené skutečnosti nejsou slučitelné s veřejným výkonem duchovní služby, byl s okamžitou platností zbaven výkonu úřadu správce svěřených farností,“ stojí na diecézním webu.

Poškozený předložil rozsudek soudu v Blansku

Rozhodnutí přecházel podnět od zletilého člověka, který předložil rozsudek Okresního soudu v Blansku. Z rozsudku plynulo, že došlo k vážné újmě na jeho právech. Biskup Pavel Konzbul se s poškozeným člověkem osobně setkal a nabídl pomoc. Zahájil také interní prověřování, po jehož skončení přijme vedení diecéze další roky.

Kněz je v péči psychologa a dohlíží na něj zkušený kněz

„Po tuto dobu má kněz omezeno veřejné působení, byl mu nařízen kontakt s odborným psychologem a přidělen stálý dohled zkušeného kněze, který má dbát na to, aby byla dodržována předepsaná terapie a respektováno nařízení biskupa,“ informovalo biskupství. Kněz se podle biskupství za své jednání omluvil a činu lituje.