Pro laika jsou jeho fotografie tajemné a krásné, pro odborníky vědecky nesmírně cenné. Ať už k vám snímky sluneční koróny promlouvají tím či oním způsobem, jedno je jisté: profesor Miloslav Druckmüller změnil náš pohled na Slunce. Díky svému koníčku a odborným znalostem vytvořil unikátní metodu fotografování sluneční koróny a znovu tak rozpoutal zájem vědců o studium Slunce prostřednictvím úplných zatmění. Jeho příběh divákům představí snímek Helios, který 23. února odvysílá Česká televize.

„Slunce je živoucí hvězda, která se mění a dějí se na ní zajímavé věci,“ říká brněnský rodák Miloslav Druckmüller, který nejprve pomýšlel na studium fyziky, nakonec ale vystudoval matematiku, kterouv i vyučuje na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. K zájmu o fotografii a astronomii ho vedl otec. „Studium fyziky jsem si sice na poslední chvíli rozmyslel, ale matematika je natolik univerzální, že jsem se k tomu nakonec dostal z druhé strany, právě skrze matematiku,“ vzpomíná Druckmüller.

Ještě nedávno mnoho vědců předpokládalo, že prostřednictvím zatmění Slunce už se o naší nejbližší hvězdě mnoho nového nedozvíme. Neexistoval totiž způsob, jak zachytit sluneční korónu v dostatečném detailu. A to do doby, než Druckmüllerovy fotografie uvedly v úžas mezinárodní vědeckou obec a uchvátily veřejnost. „V datech je skryto velké množství věcí, které bez matematického zpracování nelze očima vůbec vidět. Já chci vidět, co se na Slunci děje, a matematika mi to umožňuje,“ vysvětluje Druckmüller. Jeho nádherné, detailní snímky ukázaly v koróně jevy, o jejichž existenci neměli vědci ani tušení. Několikrát se dostaly do výběru NASA jako Astronomický snímek dne, objevily se na stránkách prestižních vědeckých časopisů jako Nature a TheAstronomicalJournal a staly se podkladem pro více než 50 vědeckých prací.

V dokumentu Helios se tvůrci s profesorem Druckmüllerem vydali v létě 2017 na mezinárodní expedici do Oregonu za úplným zatměním Slunce. Mluvili s vědci, ale i s obyčejnými lidmi, kteří si chtěli užít neobyčejnou nebeskou podívanou. „Naším cílem je seznámit veřejnost s inspirativním zaujetím profesora Druckmüllera, který zásadním způsobem přispěl k obnově mezinárodního vědeckého zájmu o využití zatmění Slunce k výzkumu sluneční koróny. Chceme zároveň ukázat, že česká věda má světovou úroveň a právem můžeme být na její představitele hrdí,“ říká producent filmu Milan Kýr.

Miloslav Druckmüller patří na své domovské strojní fakultě mezi nejoblíbenější pedagogy a je tak příhodné, že film Helios má ambice zamířit i do škol. „Byli bychom rádi, aby se film formou projekcí dostal do škol, jakmile to bude možné. Odborníci pro nás připravili 15 výukových lekcí pro žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol, které si mohou učitelé zdarma stáhnout na webu heliosmovie.eu, a to včetně metodické podpory. Pracovní listy nabízejí konkrétní aktivity, jejichž prostřednictvím se mohou žáci seznámit s jevy jako pohyb Měsíce okolo Země, sluneční skvrny nebo spektrum slunečního záření,“ přibližuje Kýr s tím, že lekce mohou sloužit jako doprovodný materiál k filmu Helios, je ale možné použít je i nezávisle, bez sledování filmu.