Dosud značná část úrody manga přišla vniveč, protože ho pěstitelé nedokázali zpracovat. Nyní se lépe vyrovnají s nadprodukcí, řekl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Mango je v Kambodži po banánech druhým nejvíce pěstovaným ovocem. Rychle se však kazí. "Navíc sezona sklizně je poměrně krátká. Proto ho místní musí buď poměrně brzy prodávat pod cenou, nebo ho nechávají shnít. Sušení tohoto ovoce jim tedy hodně pomůže. Znamená pro ně stabilnější zásobu jak pro vlastní spotřebu, tak pro prodej," uvedl Petr Němec z univerzitního ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie.

Čeští odborníci už farmáře vyškolili v zpracování manga, balení a také marketingu prodeje ovoce na místním i zahraničním trhu. Kambodža je významným producentem komodity a většina země je pro pěstování manga vhodná. Export poslední roky významně roste, v současné době se pohybuje kolem 200.000 tun ročně.

"Problémem je ale skutečnost, že v drtivé většině jde o export v podobě čerstvého manga, tedy bez přidané hodnoty. Poté dochází například k levnému prodeji kambodžského manga do sousedního Vietnamu, kde je toto dále zpracováváno na různé produkty, které jsou již prodávány za vyšší ceny. Přidaná hodnota tedy nezůstává v Kambodži, ale v jiné zemi," uvedl Němec.

Jedním z cílů projektu financovaného Spojenými národy bylo přiblížit farmáře ke světu národního i mezinárodního obchodu. Absolvovali tedy řadu školení. Získali vědomosti o exportu a jeho náležitostech. Partnerská česká firma jim nabídla spolupráci coby odběratel.