Nově plánovaný most má spojit Husovice a Židenice. V loňském roce byla na základě architektonické soutěže vybrána jeho podoba, tu navrhl ateliér William Matthews Associates Limited z Velké Británie. Teď radní odsouhlasili přípravu veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace.

Podle vedení města Brna má oblast Nové Zbrojovky a do budoucna i bývalé motorárny Zetor velký rozmach a je nutné pro vznikající čtvrť zajistit dostatečnou dopravní infrastrukturu.

„Nový, elegantní most bude přibližně 30 metrů široký a 85 metrů dlouhý. Je koncipován pro městskou hromadnou dopravu, osobní automobily, cyklisty i pěší. Propojí zcela nové ulice Novou Dukelskou ze směru od Tomkova náměstí a Novou Šámalovu od Zábrdovické ulice,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková (ODS).

Veřejná zakázka se týká zpracování dalších stupňů projektové dokumentace k novostavbě mostu přes řeku Svitavu, nájezdů na most a křižovatky Nová Dukelská – prodloužení ulice Dačického, včetně vegetačních úprav – vše v souladu s vítězným návrhem.

Podle stanov bude jako první oslovena vítězná společnost William Matthews Associates Limited

V případě, že se strany nedohodnou, budou s nabídkou vypracování dokumentace podle daného návrhu osloveni další umístění v soutěži. Předpokládaná a nejvyšší možná hodnota zakázky byla stanovena na 18,5 milionu korun bez DPH. V případě jejího překročení nemusí být takovému účastníku veřejná zakázka zadána a s tímto účastníkem nebude dále v zadávacím řízení jednáno.

Projekt a realizaci mostu přes Svitavu bude hradit město Brno. Fáze přípravy projektové dokumentace včetně zajištění potřebných povolení by měla trvat zhruba tři roky, samotné zahájení stavby mostu se odhaduje na rok 2027.

Společnost, která vypracuje projektovou dokumentaci, bude zároveň vykonávat autorský dozor a dohled na stavbě. Poskytne také městu licence ke zpracované projektové dokumentaci, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele.