Systematický rozvoj fotovoltaických a fototermických systémů na střechách veřejných nebo i městských budov patří k projektům, které mají budoucnost. Mají podle odborníků pozitivní ekologický dopad a zajímavý ekonomický model pro širokou veřejnost.

„Naším cílem je zajistit co nejvyšší míru dodávky tepla a dlouhodobě tak garantovat příznivou cenu pro koncového uživatele. Během 5 let chceme osadit zhruba stovky střech s instalovaným výkonem 40MWp,“ popsal náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj je založení dceřiné společnosti důležité z hlediska financování a zároveň podtrhl i ten fakt, že město by tímto krokem mohlo být více energeticky soběstačné. Zatím ale podle něj chybí pro toto založení legislativní rámec, to by se ale mohlo během několika měsíců změnit.

„Původně bylo ve hře založení klasického s.r.o., ale s ohledem na možnost zavedení modelu ekonomické participace obyvatel, se forma akciové společnosti jeví jako výhodnější. Inspirace na založení této dceřinky přišla ze zahraničí a do budoucna bychom chtěli zavést prodej solárních cihliček, popřípadě akcií, s možností zapojení všech Brňanů,“ dodal Leder.

Mělo by se jednat o investici zhruba 1,2 miliardy korun. Ve hře je několik možností, jak elektrárnu zafinancovat. Z části z prostředků společnosti SAKO Brno, z dotací, a části i prodejem akcií veřejnosti. „Není to ale investiční pobídka pro velké společnosti, bude určena pro občany, s maximálním vkladem do 100 tisíc korun,“ doplnil Hladík.

Fotovoltaické panely se postupně budou objevovat na střechách objektů patřících městu. Ve středu začíná pilotní instalace na domech Vojtova 7 a Vojtova 9, následovat je bude střecha Domova s pečovatelskou službou, na Horově 77. V přípravě je i poliklinika na Lesné a některá školská zařízení.

„Panely budou v první fázi zajišťovat spotřebu pro daný dům, následně, jakmile bude dořešen legislativní rámec, se panely doplní do maximálního počtu a ty budou dodávat energii do dalších domů ve městě,“ doplnil Hladík.

„ Vznikající společnost SAKO Brno Solar bude mít asi čtyři zaměstnance. Funkční by měla být od ledna příštího roku, pochopitelně po schválení brněnským zastupitelstvem, uzavřel Leder.