Vedení Brna chce podpořit bytovou výstavbu ve městě spoluprací se soukromým sektorem, kdy investor postaví byty na pozemcích města. Nájemné by tam pak bylo nižší, než je běžné na trhu. Projekt připravuje pro lokalitu Západní brána v městské části Starý Lískovec. Zájemce nyní zve na předběžné tržní konzultace, z nichž vzejdou podmínky koncesního řízení týkajícího se budoucího bydlení. Magistrát o tom informoval na svém webu.

Poptávka po vlastním bydlení v Brně dlouhodobě převyšuje nabídku. Město proto hledá i alternativní cesty, jak výstavbu podpořit. „Naše představa je taková, že poskytneme investorovi městské pozemky a ten na nich postaví byty. Jejich nadpoloviční většinu bude 20 let pronajímat v rámci koncese za snížené nájemné, menší část bude moct nabídnout i za tržní nájemné. Po uplynutí doby koncese přejde část bytů na město a zbývající část zůstane v rukou soukromníka, na kterého zároveň přejdou odpovídající pozemky,“ uvedla náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská (ANO).

Jde o formu spolupráce, kdy soukromý partner, koncesionář, infrastrukturu vyprojektuje, postaví, zaplatí a po dobu trvání koncese udržuje a provozuje

Předběžnými konzultacemi chce město získat podklady k zadání koncesního řízení. Zapojit se do nich mohou všichni zájemci, některé město i aktivně oslovuje. „Uvědomujeme si, že jde o investici v řádu miliard, která dosud není v našem prostředí úplně standardní a zavedená. Proto chceme s potenciálními partnery od začátku jednat o nastavení projektu tak, aby byl smysluplný pro obě zainteresované strany,“ doplnila Podivinská.

Oblast Západní brána je vymezená ulicemi Jihlavská, U Penzionu/Labská, dálničním přivaděčem na D1 a podzemní tramvajovou dráhou mezi zastávkami Osová a Nemocnice Bohunice. Rozloha lokality je přibližně pět hektarů.